Manja slova Veća slova RSSVijesti

19.10.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-4377 od 1. oktobra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

16.10.2020.

Pozitivno mišljenje Državne revizorske institucije na Predlog Zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu

Povodom Izvještaja o reviziji Predloga Zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu, Ministarstvo finansija ističe da je Državna revizorska institucija dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Crne Gore za 2019. godinu. Pozitivno mišljenje je ujedno i potvrda da je Ministarstvo finansija, kao organ koji priprema Predlog zakona o završnom računu budžeta, izvještaj sastavio i prezentovao na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja...

15.10.2020.

Guverner Žugić i ministar Radunović održali virtuelni sastanak sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom

Redovni jesenji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke ove godine se, usljed okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, održavaju u virtuelnom formatu. Delegacija Crne Gore, koju predvode guverner CBCG dr Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović, održala je prvi sastanak sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom...

05.10.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-4303 od 24. septembra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

01.10.2020.

Metodologija za prenošenje poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

Ministarstvo finansija je, osnovu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18) i Uredbe o prenošenju poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru („Sl. list Crne Gore“, br. 79/20), pripremilo Metodologiju za prenošenje poslova i zadataka finasijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Metodologija čini polaznu osnovu za uspostavljanje sistema odgovornosti rukovodioca koja se tokom vremena i na osnovu stečenih iskustava, može mijenjati i dopunjavati. Razvoj sistema odgovornosti rukovodioca je proces koji će se odvijati u više faza, kako bi se učesnici, odnosno akteri na koje se ova metodologija primjenjuje, mogli lakše prilagoditi novom načinu razmišljanja, koji svakako vodi ka transparentnijem radu javne uprave, njenoj efikasnosti i efektivnosti...

30.09.2020.

Metodologija o načinu uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrola u javnom sektoru

Ovaj dokument je pripremljen od strane Ministarstva finansija uz tehničku podršku Evropske Unije kroz IPA projekat “Unaprijeđenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole''...

30.09.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Nikšić

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4284 od 24. septembra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

25.09.2020.

Ministarstvo finansija počelo inhouse test elektronskog sistema javnih nabavki

Ministarstvo finansija počelo inhouse test elektronskog sistema javnih nabavki

Uspješnom realizacijom projekta “Implementacija elektronskog sistema javnih nabavki” koji se sprovodi uz podršku Evropske komisije, a finansira iz IPA sredstva, stvorio se preduslov za uvođenje potpunog elektronskog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori...

24.09.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Kolašin

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-4093 od 17. septembra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

24.09.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Bar

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-4218 od 17. septembra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...