Manja slova Veća slova RSSVijesti

02.08.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

02.08.2019.

Izmjena javnog poziva za podnošenje ponuda na tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica

Na osnovu člana 26 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi sa čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), članom 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključcima Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...

02.08.2019.

Javni poziv za podnošenje ponuda na tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zv

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...

01.08.2019.

Državni sekretar Katnić: Aktivnosti Vlade Crne Gore u borbi protiv sive ekonomije daju rezultate

Državni sekretar Katnić: Aktivnosti Vlade Crne Gore u borbi protiv sive ekonomije daju rezultate

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije...

01.08.2019.

Javni poziv za podnošenje ponuda na Tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zv

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...

31.07.2019.

Spisak dežurstava u Ministarstvu finansija tokom avgusta mjeseca 2019. godine

Spisak dežurstava u Ministarstvu finansija tokom avgusta mjeseca 2019. godine...

26.07.2019.

Javni poziv (šesti) za učešće na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koji se nalaze u staroj fabrici ''Duvanskog kombinata''-Podgorica

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanja u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade Crne Gore br. 07-3986 od 11.01.2018. godine, br. 07-5854 od 20.12.2018. godine i br. 07-2400 od 20.06.2019. godine Ministarstvo finansija objavljuje...

24.07.2019.

GOSTOVANJE: V.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet, Bojan Paunović u Jutarnjem programu na RTCG

GOSTOVANJE: V.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet, Bojan Paunović u Jutarnjem programu na RTCG

V.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, Bojan Paunović gostovao je u Jutarnjem programu na RTCG i tom prilikom informisao javnost o Odluci o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, koja je donešena na osnovu nedavno usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je stupio na snagu 29. juna 2019. godine...

23.07.2019.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (''Službeni list CG'', br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, a u vezi sa Zaključkom Vlade CG br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, starješina Ministarstva finansija objavljuje...

17.07.2019.

Societe Generale nastavlja saradnju sa Crnom Gorom

Ministar finansija, g-din Darko Radunović sa saradnicima sastao se sa predstavnicima Societe Generale banke iz Pariza i tom prilikom je razgovarano o budućoj saradnji sa pomenutom bankom...