Manja slova Veća slova RSSVijesti

19.12.2019.

GD Vuković: Investicije predstavljaju glavni pokretač privrede u prethodnom periodu

GD Vuković: Investicije predstavljaju glavni pokretač privrede u prethodnom periodu Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2019. godinu. „Crnogorsku ekonomiju u periodu 2017 – 2019 karakteriše dinamičniji ekonomski rast, u prethodne dvije godine sa visokim stopama i možemo kazati da je u 2019. godini ostvarena stopa rasta od 3,1% respektabilna stopa rasta imajući u vidu rezultat u prethodnom periodu“, saopštila je na konferenciji za medije generalna direktorica Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija, mr Iva Vuković...

19.12.2019.

Crna Gora je pristupila Inkluzivnom okviru za BEPS

Crna Gora je posvećena poreskoj transparentnosti i implementaciji BEPS mjera i podržava sve međunarodne aktivnosti koje se preduzimaju za poboljšanje transparentnosti i razmjene informacija u cilju sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza. Stoga je, 5.decembra 2019. godine, postala 136 članica Inkluzivnog okvira za BEPS...

13.12.2019.

Za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama 49,8 miliona eura

Za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama 49,8 miliona eura

Ministar finansija Darko Radunović je danas sa predstavnicima njemačke razvojne banke KfW potpisao Ugovor o kreditu za Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza III, u vrijednosti od 45 miliona eura, dok je ministarka ekonomije Dragica Sekulić potpisala Ugovor o grantu za isti program u visini od 4,8 miliona eura...

12.12.2019.

Javni poziv za učešće na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koji se nalaze u staroj fabrici "Duvanskog kombinata" - Podgorica

Javni poziv za učešće na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koji se nalaze u staroj fabrici "Duvanskog kombinata" - Podgorica...

12.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad...

11.12.2019.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi izrade Predloga Carinskog zakona

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi izrade Predloga Carinskog zakona...

05.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Bar

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-7402 sa sjednice od 21. novembra 2019. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

04.12.2019.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Tuzi

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Tuzi...

30.11.2019.

Intervju ministra finansija Darka Radunovića za Portal Analitika: Rastu prihodi od PDV-a, doprinosa i akciza, auto-put ne može ugroziti fiskalnu održivost

Intervju ministra finansija Darka Radunovića za Portal Analitika: Rastu prihodi od PDV-a, doprinosa i akciza, auto-put ne može ugroziti fiskalnu održivost

Rast budžetskih prihoda u prvih devet mjeseci ove godine posljedica je jasne ekonomske politike Vlade i principijelnog insistiranja na mjerama fiskalne konsolidacije, uz povećanu poresku disciplinu. Tako smo po osnovu poreza na dodatu vrijednost prihodovali 56,3 miliona eura više nego u prva tri kvartala prošle godine, doprinosa za 19,2 miliona i akciza za 12,2 miliona eura, istakao je u intervjuu za Portal Analitika ministar finansija, Darko Radunović...

26.11.2019.

Obavještenje o ispitu za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za kadrove organizuje ispit za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore”, br. 30/15)...