Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi za period 2021-2023. godina

Datum objave: 07.09.2020 15:09 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Programom rada Vlade za 2020. godinu predviđena je izrada Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2021-2023. godina. Crna Gora već sedmu godinu pristupa izradi Programa ekonomskih reformi, koji obuhvata ekonomsku politiku Crne Gore za narednu godinu i srednjoročni period, kao i agendu strukturnih reformi koja prikazuje javne politike u 8 oblasti i to: reforma tržišta energije i saobraćaja; poljoprivreda, industrija i usluge; poslovni ambijent i smanjenje neformalne ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna transformacija; reforme ekonomske integracije; obrazovanje i vještine; zapošljavanje i tržište rada; socijalna zaštita i inkluzija (uključujući zdravstvenu zaštitu).

 

Neophodno je imati u vidu da je izbijanje pandemije Covid-19 imalo snažan uticaj na različite oblasti ekonomije, ograničavajući rast i predstavljajući značajne izazove socijalnim i zdravstvenim sistemima. Prve mjere za prevazilaženje krize već su se odrazile na smjernice politike koje su zajednički usvojene na Ekonomskom i finansijskom dijalogu između EU i Zapadnog Balkana i Turske u maju 2020. U tom kontekstu fokus Programa ekonomskih reformi 2021-2023. godina biće na oporavku nakon Covid-19 virusa, uz integraciju srednjoročnih reformi koje će ovaj oporavak učiniti održivim. U skladu sa tim jedan od ciljeva biće i unapređenje ekonomske otpornosti u skladu sa zelenim i digitalnim prioritetima EU.

 

Navedeno ujedno predstavlja i osnov za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu EU integracija, a Crna Gora je jedna od šest zemalja Zapadnog Balkana, koje su, uključujući i Tursku, u obavezi da dostave godišnji program ekonomskih reformi sa projekcijom srednjoročnog makrofiskalnog okvira Evropskoj komisiji.

 

Kao doprinos ispunjavanju prioriteta koji se odnose na ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom i članicama Evropske unije, a u vezi sa pripremom ovog važnog dokumenta, nalazimo veoma značajnim zainteresovanost i komunikaciju sa predstavnicima međunarodnih organizacija, predstavnicima privatnog sektora, civilnog društva, NVO sektora, akademske zajednice, lokalne samouprave, građana i ostalog dijela civilnog društva. Tematika obuhvaćena Programom ekonomskih reformi za period 2021-2023. godina biće predmet širokog konsultativnog procesa sa najvažnijim zainteresovanim stranama u društvu, već u početnoj fazi izrade dokumenta. U tom smislu svoj doprinos izradi Programa ekonomskih reformi daće lokalna zajednica, NVO sektor, kao i svi ostali zainteresovani stejkholderi.

Shodno navedenom, a imajući u vidu preporuke i mjere NKT-a koje su na snazi, molimo zainteresovane strane da sve predloge i sugestije dostave na e-mail adresu Ministarstva finansija mf@mif.gov.me, a najkasnije do utorka 22. septembra 2020. godine.

Osim toga, napominjemo da će kao i proteklih godina, i PER2021 biti predmet javne rasprave kroz razmjenu informacija i učestvovanje zainteresovanih strana davanjem predloga, sugestija i komentara, čime će se kreirati prostor za dijalog i saradnju, u cilju unapređenja teksta Nacrta programa ekonomskih reformi za period 2021-2023. godina.