Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за подношење понуда на тендеру за давање у дугорочни закуп на период од 30 година непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Тиват

Датум објаве: 17.08.2020 07:56 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


 

ТЕНДЕРСКА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ДУГОРОЧНИ ЗАКУП НА ПЕРИОД ОД 30 ГОДИНА НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИЦИОНИМ

УЛАГАЊИМА У ОПШТИНИ ТИВАТ, У ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ,

СУБЈЕКТ РАСПОЛАГАЊА ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ

ХОТЕЛА СА ПЕТ ЗВЈЕЗДИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

 

 

На основу чл. 29, 39 и 40 Закона о државној имовини (“Службени лист ЦГ”, бр. 21/09 и 40/11), чл. 5 и 29 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини (“Службени лист ЦГ”, број 44/10) и Закључака Владе Црне Горе, број: 07-144 од 13.08.2020. године, Тендерска комисија за давање у дугорочни закуп на период од 30 година непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Тиват, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са пет звјездица са пратећим садржајима, објављује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ТЕНДЕРУ ЗА ДАВАЊЕ У ДУГОРОЧНИ ЗАКУП НА ПЕРИОД ОД 30 ГОДИНА НЕПОКРЕТНОСТИ

СА ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА У ОПШТИНИ ТИВАТ, У ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ

ЦРНЕ ГОРЕ, СУБЈЕКТ РАСПОЛАГАЊА ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ,

РАДИ ИЗГРАДЊЕ ХОТЕЛА СА ПЕТ ЗВЈЕЗДИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

 

 

1.      Основни подаци о непокретности која је предмет давања у закуп су:

 

Ø  катастарска парцела број 635/1, у површини од 26 м2, по начину коришћења “пашњак 3. класе”, евидентирана у листу непокретности број 1371, КО Ђурашевићи, Општина Тиват;

Ø  катастарска парцела број 635/2, у површини од 7.419 м2, по начину коришћења “пашњак 3. класе”, евидентирана у листу непокретности број 628, КО Ђурашевићи, Општина Тиват;

Ø  катастарска парцела број 637/6, у површини од 2.838 м2, по начину коришћења “шуме 3. класе”, евидентирана у листу непокретности број 628, КО Ђурашевићи, Општина Тиват;

Ø  катастарска парцела број 637/2, у површини од 3.014 м2, по начину коришћења “шуме 3. класе”, евидентирана у листу непокретности број 966, КО Ђурашевићи, Општина Тиват;

Ø  катастарска парцела број 637/5, у површини од 131 м2, по начину коришћења “шуме 3. класе”, евидентирана у листу непокретности број 966, КО Ђурашевићи, Општина Тиват;

Ø  катастарска парцела број 636, у површини од 3.426 м2, по начину коришћења “неплодна земљишта”, евидентирана у листу непокретности број 966, КО Ђурашевићи, Општина Тиват и

   Ø  катастарска парцела број 637/1, у површини од 7.897 м2, по начину коришћења “шуме 3. класе”, евидентирана у листу непокретности број 966, КО Ђурашевићи, Општина Тиват, које се налазе у захвату Државне студије локације за Сектор 25 – “Калардово – Острво цвијећа – Брдишта” (“Сл. лист ЦГ”, број 77/2010) И које улазе у састав урбанистичких парцела УП 2.3, УП 2.4, УП 2.11 и УП 2.17.

 

Укупна површина предметних парцела је 24.751 м2.


2.      Општи услов

 

2.1  Имовина из тачке 1 Јавног позива даје се у закуп у виђеном стању.

 

2.2  Минимална цијена давања у закуп имовине из тачке 1 овог Јавног позива износи 64.250,00 €  (шездесетчетири хиљаде и двијестотинепедесет еура) на годишњем нивоу, у складу са Извјештајем о процјени вриједности урбанизованог земљишта евидентираног у ЛН 1371, ЛН 628 и ЛН 966, КО Ђурашевићи, Општина Тиват.

 

2.3  На тендеру могу учествовати сва заинтересована лица, укључујући Конзорцијуме, која откупе Тендерску документацију и потпишу Изјаву о чувању повјерљивости података у складу са овим Јавним позивом („Учесник на тендеру“).

 

Накнада за откуп тендерске документације износи 30.000,00 € (тридесет хиљада еура), а уплата се врши на рачун наведен у тачки 2.5 овог Јавног позива.

 

Тендерска документација се може откупити од дана објављивања овог Јавног позива до и укључујући 15.09.2020. године, до  15:00 часова.

 

2.4  Понуђач уз понуду мора уплатити депозит или доставити банкарску Гаранцију понуде у корист Министарства финансија у износу од 100.000,00 € (стотину хиљада еура), издату од банке која има кредитни рејтинг најмање БББ према Стандард анд Поор'с  агенцији или банке коју Тендерска комисија, према својој дискрецији, одобри на основу унапријед достављеног захтјева.

 

2.5  Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија, број 550-5590-94, код Подгоричке банке.

Трошкове Гаранције сноси Понуђач.


3. Учесници на тендеру и квалификациони услови

 

3.1 Учешће на Тендеру биће омогућено заинтересованим лицима (укључујући и Конзорцијум) која су:

Þ поднијела захтјев Тендерској комисији за добијање Тендерске документације у оквиру рока за подношење Пријаве за учешће на Тендеру и која су сходно томе:

Þ потписала Изјаву о повјерљивости и

Þ платила накнаду за добијање Тендерске документације у износу од 30.000,00 € (тридесет хиљада еура).

(у даљем тексту: „Учесник на тендеру“)

 

Захтјев за откуп Тендерске документације са јасним називом „Захтјев за откуп Тендерске документације“ – Тендерска комисија за давање у дугорочни закуп на период од 30 година непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Тиват, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са пет звјездица са пратећим садржајима („Тендерска комисија“) доставља се препорученом поштом или на е-маил адресу, назначену у тачки 7.

 

3.2 Заинтересованим учесницима на Тендеру се доставља поштом или е–маилом Изјава о повјерљивости. Учесници на Тендеру, достављају Тендерској комисији потписану Изјаву о повјерљивости и доказ о уплати накнаде за Тендерску документацију. 

 

3.3 Учесник на Тендеру квалификоваће се као Понуђач ако испуњава Квалификационе услове под А или под Б:

 

А.

· Понуђач мора бити домаћи или међународни хотелски оператер и бренд који је познат и међународно признат као успјешан оператер најмање два хотелска комплекса, нивоа пет звјездица, или мора имати искуство у пројектовању и управљању маринама и наутиком.

· Понуђач мора имати најмање пет година непрекидног искуства у планирању, развоју и управљању хотелима који су по међународном стандарду нивоа пет звјездица и мора имати најмање пет година непрекидног искуства у управљању, пројектовању маринама и наутиком.

· Понуђач мора да докаже да посједује финансијску способност и средства неопходна за релизацију предвиђеног пројекта на потпун и благовремен начин под условима наведеним у Тендерској документацији и Понуди.

· Понуђач мора доказати да је у посљедње двије календарске године остварио позитиван финансијски резултат и да је у посљедњој години остварио укупан промет од најмање 5.000.000,00 € (пет милиона еура).

 

Б.

· Понуђач мора имати вриједност имовине под управљањем од најмање 30.000.000,00 € (тридесет милиона еура).

· Понуђач мора доказати да је у последње двије пословне године, појединачно по годинама, остварио позитиван финансијски резултат.

· Понуђач мора доказати да је у току последњих пет пословних година остварио укупан промет од најмање 20.000.000,00 € (двадесет милиона еура).

· Понуђач мора имати Писмо о намјерама или склопљен Уговор о управљању са реномираном компанијом која у свом власништву, сувласништву или под управљањем има најмање два хотела и/или ризорта, категорије пет  звјездица и Писмо о намјерама или склопљен Уговор о управљању са компанијом која има искуства у пројектовању и управљању маринама и наутиком.

(заједно: „Квалификациони услови“)

 

3.4 Квалификациони услови морају бити испуњени кумулативно. Испуњеност услова оцјењиваће се након пријема и отварања пакета са Понудама.

 

3.5 Понуду такође може поднијети Учесник на тендеру у име Конзорцијума или Конзорцијум заједно са свим члановима Конзорцијума, под условом да бар један члан Конзорцијума  испуњава Квалификационе услове, као и да чланови Конзорцијума одговарају неограничено солидарно за обавезе сваког од њих. Одговорности и обавезе сваког члана Конзорцијума у односу на предмет Понуде морају бити дефинисане и наведене у Понуди.

 

3.6 Од Понуђача се, између осталог, очекује:

· Да понуди минималну цијену закупнине у износу од 64.250,00 € (шездесетчетири хиљаде и двијестотинепедесет еура) на годишњем нивоу.

· Да достави Инвестициони програм у коме се прецизно наводе структура и динамика инвестиција и планирани извор потребног инвестиционог капитала.

· Инвестициони програм мора бити обезбијеђен прихватљивом гаранцијом банке. Предложени Инвестициони програм представљаће један од критеријума за оцјену Понуде.

 

4. Посјета непокретности које су предмет Јавног позива

 

Учесници на тендеру могу, уз претходну најаву Тендерској комисији, посјетити непокретност које је предмет Јавног позива, сваког радног дана у периоду од објављивања Јавног позива до и укључујући 01.10.2020. године, до 12:00 часова.


5. Рок за достављање понуда

 

5.1 Понуде се достављају на црногорском језику, непосредном предајом Тендерској комисији или препорученом поштом на адресу наведену у тачки 7 овог Јавног позива, закључно са 15.10.2020. године, до 13:00 часова, по локалном времену.

 

5.2 Понуде пристигле након рока за достављање понуда, без обзира на начин на који су достављене, неће се разматрати и неотворене ће се вратити понуђачима.


6. Мјесто и датум отварања понуда

6.1 Отварање понуда извршиће се дана 15.10.2020. године, са почетком у 14:30 часова, у сали број 40, у згради Министарства финансија, улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица, о чему се овим путем обавјештавају понуђачи, па им се друго обавјештење неће слати.

6.2 Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача.

 

7. Посебни услови

 

Тендерска Комисија задржава право да измијени или допуни поједине одредбе овог Јавног позива, најкасније 3 (три) дана прије рока за достављање понуда, укључујући и одредбе које дефинишу рокове.

 

Сва питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Тендерској комисији за давање у дугорочни закуп на период од 30 година непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Тиват, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње хотела са пет звјездица са пратећим садржајима на следећу адресу:

 

 

Адреса и контакти Тендерске комисије:

Министарство финансија, канцеларија број 14

Улица Станка Драгојевића број 2

Подгорица

Телефон: +382 69 455 554           

Е-маил: миланка.отовиц@миф.гов.ме

              весна.симовиц@миф.гов.ме