Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Представљен Предлог закона о буџету за 2020. годину: више новца за грађане и развојне пројекте

Представљен Предлог закона о буџету за 2020. годину: више новца за грађане и развојне пројекте
Датум објаве: 15.11.2019 15:54 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Министарство финансија

Министар финансија, Дарко Радуновић и генерални директор Директората за државни буџет у Министарству финансија, Бојан Пауновић представили су данас на конференцији за медије Предлог Закона о буџету за 2020. годину.

„Циљ економске политике Владе Црне Горе је повећање животног стандарда грађана односно даље приближавање БДП пер цапита просјеку на нивоу ЕУ. Црна Гора се према овом параметру тренутно налази на 47% ЕУ просјека, што је на највишем нивоу у региону“, рекао је министар финансија Дарко Радуновић представљајући Предлог закона о буџету који је синоћ усвојила Влада.

„У правцу даљег приближавања животног стандарда наших градјана европском просјеку, Влада спроводи мјере економске политике усмјерене на јачање фискалне стабилности и повећање конкурентности економије“, изјавио је министар Радуновић и саопштио да резултати економске политике постигнути у протеклом периоду говоре у прилог томе да је додатно ојачана фискална позиција Црне Горе, чему свједочи сљедеће:

- остварене су рекордне стопе економског раста од 4,7% у 2017. и 5,1% у 2018. години, уз наставак позитивних кретања и у 2019. години што је омогућило повећање запослености за 15% у поређењу са 2016. годином и раст зарада који су се рефлектовали на снажан раст прихода буџета;
- спроведене мјере фискалне консолидације омогућиле су смањење буџетског дефицита, стварање стабилних извора финансирања Буџета кроз до сада најуспјешнију емисију еуробвезница усмјерену на рефинансирање дијела јавног дуга;
- створене су претпоставке за побољшање животног стандарда запослених са најнижим примањима кроз повећање минималне зараде за 15% при чему је смањено укупно пореско оптерећење рада кроз смањење стопе доприноса за обавезно здравствено осигурање на терет послодавца за 2 процентна поена и укудање тзв „кризног пореза“ ондосно враћања пропорционалне стопе пореза на доходак на стопу од 9% за све категорије зарада;
- смањен је порески дуг за преко 30% у односу на 2016. годину; 
- све то омогућено је уз редовност и очување нивоа зарада, пензија и социјалних давања и редовно сервисирање свих јавних функција као и имплементацију капиталних пројеката усмјерених на развој инфраструктуре кроз највеће улагање у Капитални буџет у историји Црне Горе.

Поред наведеног, у претходне двије године, повољнијим задуживањем омогућено је рефинансирање и отплата претходних дугова под знатно бољим условима, што је омогућило стварање повољније кредитне структуре јавног дуга и дистрибуције рочности обавеза. На овај начин искоришћене су повољне околности на међународном тржишту капитала, и умањена потреба додатног задуживања у наредном периоду, те је, с обзиром да су за наредну годину већ у овом тренутку обезбијеђена срдства за финансирање обавеза, у знатној мјери смањена изложеност земље могућим неповољним економским кретањима у међународном окружењу. 

Мјерама фискалног прилагођавања, министар финансија је нагласио да је омогућено:

- повећање буџетских прихода за преко 260,0 мил. € од почетка мандата Владе односно око 15%, уз наставак тенденције даљег раста прихода и у наредној години;
- смањење буџетског дефицита са 5,8% БДП-а у 2017. години на испод 1% БДП-а у 2020. години уз остварење суфицита текуће потрошње од преко 180,0 мил. € и остварење примарног суфицита Буџета од 1,1% БДП-а.
- континуирано издвајање средстава Капиталног буџета за завршетак постојећих и реализацију нових инфраструктурних пројеката.

„Снажан економски раст, повећање броја запослених, ојачана фискална стабилност и очувани ниво конкурентности црногорске привреде, представљају позицију у којој би наша земља дочекала пројектовано успоравање раста свјетске економије због повећане неизвјесности на глобалном нивоу“, рекао је он.

Министар финансија је посебно истакао да се даље јачање стабилности јавних финансија предлаже и кроз пројектовани Буџет за 2020. годину, који је, у цифрама, утврђен на нову од 2.578,92 мил. €, омогућујући наставак даљег улагања у квалитет услуга државе у свим секторима, од којих је посебно апострофирао додатну подршку која се овим Буџетом омогућава:

Здравственом систему – кроз стварање фискалног простора за повећање зарада запосленима и наставак континуираног улагања у циљу повећања квалитета пружања услуга јавне здравствене заштите;
Образовању – кроз увећана издвајања за зараде и имплементацију пројеката усмјерених на инвестиције у изградњу, реконструкцију и опремање: школа, вртића и осталих образовних установа;
Пољопривреди и руралном развоју – кроз повећање издвајања за пољопривреднике кроз предложено повећање Агробуџета и инвестиције у рурални развој као и стварање услова за коришћење ЕУ фондова за пољопривреду;
Спорту и младима – кроз повећање издвајања за имплементацију активности за развој спорта и подршку активностима за унапрјеђење положаја младих кроз цца 20% већа извајања у односу на ову годину;
Науци – за реализацију програма и пројеката из области науке и иновација;
Одбрани, јавном реду и безбједности – кроз унапрјеђење надзора и заштите државних граница, модернизацију Полиције и стварање услова за испуњавања НАТО стандарда у дијелу издвајања средстава за финансирање система одбране.

„Поред наведеног, предлогом буџета за наредну годину и у средњем року, створене су претпоставке за реализацију опредљења Владе које се односи  на валоризацију црногорских аеродрома и одрживост у пословању националног авиопревозника“, саопштио је министар финансија.

Додатно, кроз развојну компоненту буџета, стварају се претпоставке за наставак снажност инвестиционог циклуса државе. Наиме, капитални буџет је утврђен на нивоу од 229.96 мил €, као док су истовремено створени предуслови да кредитна средства у износу од преко 150 мил.€ буду ефективна за реализацију капиталних пројеката у наредном периоду.

Закључујући представљање предложеног буџета за 2020. годину министар је изјавио да се овим Буџетом превасходно улаже у развој, док су тзв. непродуктивни трошкови који се односе на: репрезентацију, гориво, набавку службених возила и службена путовања умањени код свих органа државне администрације, изузев код органа којима је обављање основне функције везано за ове трошкове, а то су прије свега инспекцијске и полицијске службе.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА