Manja slova Veća slova RSS

DRZAVNI DUG

11.04.2011.

Saopštenje: Fiskalni podaci za mart 2011. godine

Prihodi budžeta Crne Gore u martu 2011. godine iznose 90,73 miliona €, što je u odnosu na plan za navedeni mjesec 1,35% više. U odnosu na ostvarenje prihoda u martu 2010. godine ostvaren je rast prihoda od 3,1%. Iako je došlo do rasta prihoda i dalje se bilježi trend rasta poreskog duga, koji je uzrokovan nelikvidnošću u ekonomiji...

11.03.2011.

Saopštenje: Fiskalni podaci za februar 2011. godine

Izvorni prihodi budžeta Crne Gore u februaru 2011. godine iznose 72,7 miliona €, što je u odnosu na plan za navedeni mjesec niže za 8,1%. U odnosu na ostvarenje izvornih prihoda u februaru 2010. godine ostvaren je pad prihoda od 4,4%, koji je u najvećem dijelu uzrokovan povećanjem poreskog duga...

07.03.2011.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2010.

Državni dug Crne Gore na 31.12.2010. god. iznosi 1.270,7 mil. eura ili 42,0% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 358,3 mil. eura ili 11,8% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 912,4 mil. eura ili 30,2% BDP-a...

19.02.2011.

Saopštenje: Pripremljen izvještaj sa objedinjenim fiskalnim podacima za januar 2011.

Imajući u vidu značaj dostupnosti podataka o glavnim ekonomskim kretanjima i trendovima, Ministarstvo finansija započelo je praksu objavljivanja objedinjenog izvještaja na mjesečnom nivou, u kojem će biti obuhvaćeni podaci o prihodnoj i rashodnoj strani budžeta, kretanju duga i depozita, kao i podaci o izdatim garancijama...

26.11.2010.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. septembar 2010. godine

Državni dug Crne Gore na 30.09.2010. god. iznosi 1.279,2 mil. eura ili 42,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 361,5 mil. eura ili 12,0% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 917,7 mil. eura ili 30,3% BDP-a...

05.08.2010.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. jun 2010. godine

Državni dug Crne Gore na 30.06.2010. god. iznosi 1.115,3 mil. eura ili 34,8% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 377,5 mil. eura ili 11,8% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 737,8 mil. eura ili 23,0% BDP-a....

19.05.2010.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 31. mart 2010. godine

Državni dug Crne Gore na 31.03.2010. god. iznosi 1.130,1 mil. eura ili 36,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 410,3 mil. eura ili 13,2% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 719,8 mil. eura ili 23,1% BDP-a. Državni dug čini oko 95,5% ukupno realizovanih budžetskih prihoda u 2009. godini (bez prihoda od privatizacije, kredita i donacija)...

24.01.2010.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2009. godine

Državni dug Crne Gore na 31.12.2009. god. iznosi 1.140,2 mil. eura ili 37,0% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 440,3 mil. eura ili 14,3% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 699,9 mil. eura ili 22,7% BDP-a. Garancije Crne Gore iznose oko 106,2 mil. eura, ili 3,4% BDP-a, odnosno 9,3% državnog duga. Državni dug čini oko 75,3% ukupno realizovanih budžetskih prihoda u 2008. godini (bez prihoda od privatizacije, kredita i donacija)....Download

19.11.2009.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. septembar 2009. godine

Državni dug Crne Gore na 30.09.2009. god. iznosi 1.071,2 mil. eura ili 33,0% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 426,0 mil. eura ili 13,1% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 645,2 mil. eura ili 19,9% BDP-a. Garancije Crne Gore iznose oko 83,5 mil. eura, ili 2,6% BDP-a, odnosno 7,8% državnog duga. Državni dug čini oko 70,7% ukupno realizovanih budžetskih prihoda u 2008. godini (bez prihoda od privatizacije, kredita i donacija)...Download

06.08.2009.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. jun 2009. godine

Državni dug Crne Gore na 30.06.2009. god. iznosi 1.003,6 mil. eura ili 28,4% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 450,3 mil. eura ili 12,7% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 553,3 mil. eura ili 15,5% BDP-a. Garancije Crne Gore iznose oko 65,8 mil. eura, ili 1,9% BDP-a, odnosno 6,6% državnog duga. Državni dug čini oko 66.2% ukupno realizovanih budžetskih prihoda u 2008. godini (bez prihoda od privatizacije, kredita i donacija)...Download