Manja slova Veća slova RSS

DRZAVNI DUG

24.11.2008.

Državni dug - 30. septembar 2008. godine

Državni dug Crne Gore na 30.09.2008. godine iznosi 928,0 mil. eura ili 31,6% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 453,9 mil. eura ili 15,7% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 474,1 mil. eura ili 16,3% BDP-a. Garancije Crne Gore za kredite javnih preduzeća iznose oko 58 mil. eura, ili 2% BDP-a, odnosno 6,3% državnog duga. Državni dug čini oko 82,3% ukupno realizovanih budžetskih prihoda u 2007. godini (bez prihoda od privatizacije, kredita i donacija), a 73,7% planiranih budžetskih prihoda u 2008. godini...

10.10.2008.

Strategija za upravljanje dugom 2008. - 2010. godine

Cilj upravljanja dugom, po izmijenjenom opštem zakonu o budžetu, je finansiranje rashoda državnog budžeta uz maksimalno smanjenje troškova duga, uzimajući u obzir relevantne rizike. Svrha strategije za upravljanje dugom jeste davanje smjernica za ostvarivanje tog cilja uz obezbjeđenje da se poslovi upravljanja dugom sprovode konzistentno u datom markoekonomskom okruženju. Za razliku od Strategije za upravljanje dugom za 2005-2007. god., Strategija za 2008-2010 ne sadrži detalje o postojećim i predloženim državnim projektima koje treba finansirati. Određivanje prioriteta među projektima je pitanje koje definiše Vlada CG, a ne pitanje upravljanja dugom i stoga se rješava kapitalnim budžetom. Finansiranje projekata je značajno pitanje upravljanja dugom i stoga je uključeno u ovu strategijuDownload

20.07.2008.

Državni dug - 30. jun 2008. godine

Državni dug Crne Gore na 30.06.2008. god. iznosi 914,8 mil. eura ili 31,6% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 442,4 mil. eura ili 15,3% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 472,4 mil. eura ili 16,3% BDP-a. Garancije Crne Gore za kredite javnih preduzeća iznose oko 58 mil. eura, ili 2% BDP-a, odnosno 6,3% državnog duga. Državni dug čini oko 68,2% ukupno realizovanih budžetskih prihoda u 2007. godini (bez prihoda od privatizacije, kredita i donacija)...

Tabela o stanju državnog duga Crne Gore na dan 30. jun 2008. godineDownload

12.05.2008.

Državni dug - 31. mart 2008. godine

Državni dug Crne Gore na kraju marta 2008. god. iznosi iznosi 788,3 mil. eura ili 29,0% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 322,9 mil. eura ili 11,9% od BDP-a, dok spoljni dug iznosi 465,4 mil. eura ili 17,1% od BDP-a. Spoljni dug je u prvom kvartalu 2008. god. porastao za 3,3 mil. eura u odnosu na kraj 2007. god., dok je u odnosu na BDP umanjen za 1,8%. Iz postojećih kredita angažovano je 5,2 mil eura i to kod Međunarodne organizacije za razvoj (IDA), Kreditne banke za razvoj (KfW), mađarskog robnog kredita i kredita kod Societe Generale banke. Kod reprogramiranih obaveza, prije svega Svjetske banke i Pariskog kluba, stanje duga je umanjeno na osnovu redovnih otplata glavnica u martu mjesecu...Download

31.01.2008.

Državni dug - 31. decembar 2007. godine

Državni dug na kraju 2007. godine iznosi 737,2 mil. eura ili 32,4% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 275,1 mil. eura ili 12,1% od BDP-a, dok spoljni dug iznosi 462,1 mil. eura ili 20,3% od BDP-a...Download

25.10.2007.

Javni dug Crne Gore - 30. septembar 2007. godine

Javni dug Crne Gore, bez javnih preduzeća, na kraj trećeg kvartala 2007. godine iznosi 773 mil. eura ili 35,9% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 272,4 miliona eura ili 12,7% od BDP-a, dok spoljni javni dug iznosi 500,6 mil. eura ili 23,2% od BDP-a...Download

16.07.2007.

Izvještaj o stanju javnog duga Republike Crne Gore na dan 30. jun 2007. godine

Javni dug Republike Crne Gore, bez javnih preduzeća, na kraju drugog kvartala 2007. godine iznosi 768,0 mil. i za 66,9 mil. je veći nego na kraju 2006 god., ali i za 27,5 mil. manji nego na kraju prethodnog kvartala. Unutrašnji dug iznosi 257,9 mil. ili 33,6% a spoljni javni dug 510,1 mil. ili 66,4% ukupnog javnog duga...Download

08.03.2007.

Javni dug Republike Crne Gore - 31. decembar 2006. godine

Javni dug Republike Crne Gore - 31. decembar 2006. godine...Download

08.03.2007.

Potpisivanje sporazuma o reprogramu duga sa Republikom Italijom

Sporazum o smanjenju i reprogramu duga izmedju Vlade Republike Italije i Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore potpisan je 4. decembra, 2006 god. u cilju realizacije Usaglašenog zapisnika o konsolidaciji duga Savezne Republike Jugoslavije, potpisanog 28. decembra 2001. godine sa predstavnicama vlada zemalja članica Pariskog kluba povjerilaca...

30.09.2006.

Izvještaj o stanju javnog duga Republike Crne Gore na dan 30. septembar 2006. godine

Javni dug Crne Gore iznosio je 644,9 miliona eura na dan 30.09.2006. godine. Domaći dug je iznosio 167,6 miliona eura ili 26,0% od ukupnog duga dok je inostrani iznosio 477,3 miliona eura ili 74,0% respektivno...Download