Manja slova Veća slova RSS

DRZAVNI DUG

31.10.2011.

Podaci o državnom dugu i izdatim garancijama na dan 30. septembar 2011. godine

Državni dug Crne Gore, na 30.09.2011. godine, iznosi 1.459,9 mil. eura ili 44,6% BDP-a. Unutrašnji dug iznosi 392,3 mil. eura ili 12% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 1.067,6 mil. eura ili 32,6% BDP-a...

10.08.2011.

Podaci o državnom dugu i izdatim garancijama na dan 31. jul 2011. godine

Državni dug Crne Gore na 31.07.2011. god. iznosi 1.412,2 mil. eura ili 44,2% BDP-a. Unutrašnji dug iznosi 348,6 mil. eura ili 11,0% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 1.063,6 mil. eura ili 33,2% BDP-a....

05.08.2011.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. jun 2011. godine

Državni dug Crne Gore na 30. 06. 2011. godine iznosi 1.433,7 mil. eura ili 44,9% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosi 364,1 mil. eura ili 11,4% BDP-a, dok spoljni dug iznosi 1.069,6 mil. eura ili 33,7% BDP-a. Depoziti Ministarstva finansija na 30. 06. 2011. godine iznosili su 181,2 mil eura, uključujući i 38.477 unci zlata, tako da je neto iznos državnog duga oko 39,2 % BDP-a...

15.07.2011.

Mjesečni makroekonomski indikatori (br 1, jun 2011. godine)

Ovdje možete pogledati publikaciju "Mjesečni makroekonomski indikatori", jun 2011. godine...

11.05.2011.

Saopštenje: Fiskalni podaci za april 2011. godine

Prihodi budžeta Crne Gore u aprilu 2011. godine iznose 89,5 miliona €, što je u odnosu na plan za navedeni mjesec niže za 1,7%, dok je u odnosu na ostvarenje prihoda u aprilu 2010. godine ostvaren pad prihoda od 3,1%. Pad prihoda pokazuje da je i dalje prisutan trend rasta poreskog duga, koji je uzrokovan nelikvidnošću u ekonomiji...

08.05.2011.

Smjernice makroekonomske i fiskalne politike 2012. - 2015. godine

Ovdje možete preuzeti Smjernice makroekonomske i fiskalne politike 2012. - 2015. godine...

19.04.2011.

Fiskalni i makroekonomski pokazatelji za I kvartal 2011. godine

• Makroekonomska kretanja na osnovu raspoloživih podataka za 2011. godinu pokazuju da se crnogorska ekonomija i dalje nalazi u fazi blagog oporavka, u suštini nastavku trendova iz druge polovine 2010. godine. Na osnovu preliminarnih podataka Monstata i procijena Ministarstva finansija, sa velikom vjerovatnoćom se može zaključiti da je rast BDP-a u 2010. godini bio viši od projektovanih 0.5 procenata i da će konačni podaci pokazati rast iznad 1 procenat. Ova korekcija stope posljedica je snažnog rasta u sektoru proizvodnje električne energije, sektora rudarstva i sektoru koji pokriva aktivnosti u vezi sa nekretninama...

14.04.2011.

Strategija upravljanja dugom za period od 2011. do 2013. godine

Ovdje možete preuzeti tekst Strategije upravljanja dugom za period od 2011. do 2013. godine...

11.04.2011.

Saopštenje: Fiskalni podaci za mart 2011. godine

Prihodi budžeta Crne Gore u martu 2011. godine iznose 90,73 miliona €, što je u odnosu na plan za navedeni mjesec 1,35% više. U odnosu na ostvarenje prihoda u martu 2010. godine ostvaren je rast prihoda od 3,1%. Iako je došlo do rasta prihoda i dalje se bilježi trend rasta poreskog duga, koji je uzrokovan nelikvidnošću u ekonomiji...

11.03.2011.

Saopštenje: Fiskalni podaci za februar 2011. godine

Izvorni prihodi budžeta Crne Gore u februaru 2011. godine iznose 72,7 miliona €, što je u odnosu na plan za navedeni mjesec niže za 8,1%. U odnosu na ostvarenje izvornih prihoda u februaru 2010. godine ostvaren je pad prihoda od 4,4%, koji je u najvećem dijelu uzrokovan povećanjem poreskog duga...