Manja slova Veća slova RSS

DRZAVNI DUG

07.06.2017.

Tim MMF-a je završio posjetu Crnoj Gori

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodio Martin Petri je posjetila Podgoricu tokom perioda od 31. maja do 7. juna 2017. kako bi nastavili sa razgovorima sa nadležnim organima o strategiji fiskalne konsolidacije, koji su započeti tokom prethodne misije u vezi sa članom IV (vidjeti Završnu izjavu od 28. februara 2017). Nakon završetka posjete gospodin Petri je dao sljedeću izjavu...

15.06.2016.

Izvještaj o državnom dugu na 31.12.2015. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o državnom dugu na 31.12.2015. godine...

08.12.2015.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. septembar 2015. godine

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. septembar 2015. godine...

04.09.2015.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. jun 2015. godine

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 30. jun 2015. godine...

30.04.2015.

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 31.03.2015. godine

Izvještaj o državnom dugu Crne Gore na 31.03.2015. godine...

28.04.2015.

Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2014. godine

Javni dug je, u skladu sa pomenutim Zakonom, definisan kao dug centralnog i lokalnog nivoa, odnosno opšteg nivoa države. Centralni nivo države su državni organi i organi državne uprave, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države...

24.10.2014.

Stanje državnog duga na 30.09.2014. godine

Ovdje možete pogledati/preuzeti stanje državnog duga na 30.09.2014. godine...

31.07.2014.

Stanje državnog duga na 30.06.2014. godine

Ovdje možete pogledati/preuzeti stanje državnog duga na 30.06.2014. godine...

14.05.2014.

Izvještaj o državnom dugu i izdatim garancijama Crne Gore na 31. decembar 2013. godine

Izvještaj o državnom dugu i izdatim garancijama Crne Gore na 31. decembar 2013. godine...

10.07.2013.

Izvještaj o državnom dugu i izdatim garancijama Crne Gore na 31. decembar 2012. godine

Ovdje možete pogledati/preuzeti Izvještaj o državnom dugu i izdatim garancijama Crne Gore na 31. decembar 2012. godine...