Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Потписивање споразума о репрограму дуга са Републиком Италијом

Датум објаве: 08.03.2007 10:49 | Аутор: ДРЖАВНИ ДУГ

Испис Штампај страницу


Споразум о смањењу и репрограму дуга измедју Владе Републике Италије и Владе Републике Србије и Владе Републике Црне Горе потписан је 4. децембра, 2006 год. у циљу реализације Усаглашеног записника о консолидацији дуга Савезне Републике Југославије, потписаног 28. децембра 2001. године са представницама влада земаља чланица Париског клуба повјерилаца. Усаглашеним записником одредјени су основни принципи, услови и препоруке отписа дуга бивше Савезне Републике Југославије (СРЈ), док су билатералним споразумима измедју влада земаља повјерилаца и СРЈ утврдјене обавезе према конкретној земљи, и начин регулисања дуга. Србији и Црној Гори дуг је, у оквру Париског клуба повјерилаца, репрограмиран и отписан по Напуљским условима , тј . 66%.
Споразум са Италијом је, осим споразума са Јапаном, односно Јапанском банком за међународну сарадњу (ЈБИЦ), једини непотписани билатерални споразума са земљама повјериоцима из Париског клуба. Међутим, на основу препоруке из Секретеријата Париског клуба, Црна Гора ће највјероватније, услијед стицања независности, потписати билатералне споразуме са свим кредиторима из Париског клуба. Процедура потписивања билатералних споразума неће највјероватније значајније утицати на укупан износ дуга, као и на редовну отплату договорених обавеза.
Споразум са Италијом обухвата дуг према италијанској државној агенцији за осигурање спољне трговине - САЦЕ и према Артигианцасса СпА, менаџера ОДА кредита у име Републике Италије.
Укупне обавезе Црне Горе према САЦЕ-у, послије отписа од 66%, према достављеним дужничким листама, износе 4.670.563,82 еура и 3.291.871,86 УСД. Износ дуга у еурима Црне Горе према САЦЕ-у је износио на дан 22. март, 2002 год. 13.736.508 еура (оригинал дуг је био у италијанским лирама и ДЕМ), послије прог отписа од 51% 6.730.888,92 еура, тако да је укупан отписани износ 9.065.944,81 еура.. Доларски дио дуга према САЦЕ-у Црне Горе износио је на 22. март, 2002. год 9.681.662,83, послије првог отписа 4.744.014,79, тако да је укупан отписани износ 6.389.790,97 УСД. Отплата према утврдјеном амортизационом плану почиње 2008. и завршава се 2024. год. Каматна стопа је утврђена на нивоу шестомјесечног ЕУРИБОР-а за еурски дио дуга и шестомјесечног ЛИБОР за доларски дио дуга, увећан за 0,50% марже на годишњем нивоу.
Код ОДА зајмова (Оффициал Девелопмент Ассистанце / званична развојна помоћ, зајмови са концесионалним условима), утврдјен је амортизациони план за ОДА зајмове, односне обавезе према Артигианцасса, који се отплаћује у пуном износу главнице са почетним датумом отплате 22. септембра 2018. год. и завршним 22. мартом 2041. год. Укупан износ дуга према Артигианцасса-и у износио је за Србију и Црну Гору 23.728.598,15 еура и 4.743.777,72 УСД. Обавеза према Артигианцасса-и, послије алокације дуга и потписивања дужничких листа износи за Црну Гору 6.573.906,70 еура и 3.585.587,58 УСД. Треба напоменути да се код репрограма дуга код ОДА зајмова, не отписује се договорени износ од 66%, већ се уговара нови финансијски услови дуга, као нпр. вријеме трајања отплате, грејс период и каматна стопа, што код Споразума са Италијом износи 8 год. грејса (рачунајући од 2008. год.), 25 година отплате и 1.75% фиксна камата.
Подаци за дуг према Италији у Министарству финансија су водјени без обрачунатих камата и затезних камата, тако да репрограм дуга са Италијом неће значајније утицати на укупан износ дуга Црне Горе према Париском клубу повјерилаца.

Одсјек за управљање дугом, анализу задужености,
управљање готовином и односе са иностранством
Немања Павличић, координатор Одсјека