Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за упис и уплату државних обвезница - 2024.

Датум објаве: 18.04.2019 07:20 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу члана 84. и 89. Закона о тржишту капитала ("Службени лист ЦГ", бр.01/18), Министарство финансија

 

објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за упис и уплату државних обвезница 

 

НАЈБИТНИЈИ ПОДАЦИ ИЗ ПРОСПЕКТА

 

Основни елементи обвезнице су:

 

И. Емитент обвезнице: Црна Гора;

 

ИИ. Датум емитовања обвезница: 22.04.2019. године;

 

ИИИ. Износ емисије: 140.000.000,00 еур-а (словима: сто четрдесет милиона еура);

 

ИВ. Успјешност емисије: Емисија се сматра успјешном без обзира на  износ који се кроз емисију реализује;

 

В. Врста обвезнице: дужничке дугорочне обвезнице (једнократна отплата главнице на дан доспијеца, годисња исплата камата);

 

ВИ. Серија: ГБ1 - 2024;

 

ВИИ. Номинална вриједност једне обвезнице: 1.000,00 еур-а;

 

ВИИИ. Обвезнице имају принос по фиксној каматној стопи од 3.0% годишње;

 

ИX. Обвезнице се емитују у укупној количини од 140.000 обвезница (словима: сто четрдесет хиљада обвезница), са роком доспијећа 23.04.2024. године;

 

X. Обвезница ће бити реализована кроз више транши. Прва транша ће бити реализована 22.04.2019. године, док ће преостале транше бити емитоване према потреби на основу обавјештења Министарства финансија, а најкасније до 31.12.2019. године;

 

XИ. Исплата власницима обвезница, извршиће се према сљедећем амортизационом плану:

Период обрачуна камате

Датум исплате купона

Број дана

Укупан износ камате за исплату

Износ главнице за исплату

 

Укупан Износ за исплату

Од

До

 

23.04.2019.

22.04.2020.

23.04.2020.

360

30.00

0

30.00

23.04.2020.

22.04.2021.

23.04.2021.

360

30.00

0

30.00

23.04.2021.

22.04.2022.

25.04.2022.

360

30.00

0

30.00

23.04.2022.

22.04.2023.

24.04.2023.

360

30.00

0

30.00

23.04.2023.

22.04.2024.

23.04.2024.

360

30.00

1,000.00

1,030.00

 

XИИ. Исплата камате власницима обвезница, вршиће се једном годишње. 

 

XИИИ. Камата се обрачунава по методи 360/360. За другу и преостале транше, обрачун за прву исплату камате рачуна се по наведеном обрачуну, у складу са бројем дана од тренутака емисије наведене транше до дана исплате.

 

XИВ. У случају неблаговоременог извршавања обавеза, емитент обвезница ће платити имаоцу обвезница затезну камату на доспјелу неплаћену главницу и редовну камату. Затезна камата се обрачунава у висини редовне камате увећане за 8% на годишњем нивоу.

 

XВ. Даном доспијећа власнику обвезнице исплаћује се вриједност главнице и годишње камате.

 

XВИ. Трговина обвезницама на тржишту обавља се у складу са прописима којима се уређује трговина хартијама од вриједности, односно на берзи, преко овлашћеног учесника на тржишту хартија од вриједности;

 

XВИИ. Измирење обавеза по овој обвезници има исти третман као измирење обавеза насталих по основу закључених међународних кредитних аранжмана или издавањем међународних обвезница.

 

XВИИИ. Примарна продаја обвезница обавиће се путем одржавања аукције за продају на Монтенегроберзи АД Подгорица, 22. и 23. априла 2019. године, у складу са правилима Монтенегроберзе.

 

Увид у проспект може се остварити и на сајту Министарства финансија: www.миф.гов.ме; или на сајту Монтенегроберзе: www.мнсе.ме

 

Све потребне информације могу се добити у Министарству финансија или на телефоне: +382 (0) 20 202 147.

 

Власници обвезница, купљених на аукцији, дана 22. и 23. априла 2019. године, симбола ГБ1-2024. године, средства је потребно да уплате најкасније, у уторак 23. априла, до 15х, са назнаком за „Купљене обвезнице ГБ1-2024“, и то:

 

уколико се ради о уплати у земљи

Главни рачун државног трезора бр. 907-83001-19; и

 

уколико се ради о уплати из иностранства

57А: Аццоунт wитх Институтионс: ДЕУТСЦХЕ БУНДЕСБАНК – ФРАНКФУРТ

СWИФТ БИЦ:МАРКДЕФФ

 

58А: Бенефициарy Институтион:     Ацц.нумбер: /ДЕ04504000005040040278

ЦЕНТРАЛ БАНК ОФ МОНТЕНЕГРО

СWИФТ БИЦ: ЦБЦГМЕПГ
           Проспект за емисију државних хартија од вриједности које доспијевају 2024. године Проспект 2019-2024.пдф