Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

14.06.2016.

Obavještenje

U skladu sa javnim pozivom od 17.05.2016. godine, koji je upućen nevladinim organizacijama (NVO) u cilju predlaganja kandidata za člana radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija objavljuje listu predloženih kandidata...

31.05.2016.

Prijavljeni predstavnici NVO vezano za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama

U skladu sa javnim pozivom od 17.05.2016. godine, koji je upućen nevladinim organizacijama (NVO) u cilju predlaganja kandidata za člana radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija objavljuje listu predloženih kandidataa...

17.05.2016.

JAVNI POZIV Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj: 7/12), Ministarstvo finansija upućuje javni poziv...

17.04.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Uprava za javne nabavke upućuje...

26.12.2013.

Dodatno obavjestenje o potpisivanju Ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa

U skladu sa ranijim obavještenjem, koristimo priliku da informišemo predstavnike organizacija čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu da su u obavezi da sa Komisijom zaključe Ugovore o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa...

20.12.2013.

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu...

23.10.2013.

Članovi Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću potpisali izjave o nepristrasnosti

Ovdje mozete naći izjave o nepristrasnosti članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću kao i listu kandidata za člana Komisije koju je 02.12.2010. godine objavila Kancelarija za sasradnju Vlade i NVO, a u kojoj su navedeni nazivi organizacija koje su predlozile kandidata in nevladinog sektora za člana Komisije...

18.10.2013.

Obavještenje

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, objavila je danas u “Pobjedi” Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, za oblast: RAZVOJ SPORTA...

07.09.2012.

Poziv nevladinim organizacijama da odrede predstavnika za člana Savjeta statističkog sistema

U skladu sa članom 12 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (“Službeni list CG”, br.18/12 od 30. marta 2012. godine), radi unapređenja statističke kulture i znanja i staranja o potrebama korisnika zvanične statistike, Ministarstvo finansija osniva Savjet statističkog sistema...

15.08.2012.

Obavještenje o raspisivanju Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.

Obavještenje o raspisivanju Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.