Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Саопштење: Извршење буџета Црне Горе у 2020. години (ГДДС табела 12)

Датум објаве: 03.02.2021 08:27 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Пандемија вируса ЦОВИД-19 и мјере усмјерене на спрјечавање његовог ширења, директно су утицале на економске токове у земљи и изазвале негативне посљедице на цјелокупну економију. Угрожена ликвидност привреде као резултат ограничене економске активности у условима пандемије, као и потреба додатног финансирања усљед спровођења пакета мјера подршке привреди и грађанима, довели су до највећег буџетског дефицита од стицања независности. Међутим, и у условима када је неповољна епидемилошка ситуација ограничила економску активност и довела до негативног кретања фискалних параметара, ликвидност Буџета је успјешно очувана и све планиране буџетске обавезе су измириване правовремено.

Приходи буџета у 2020. години износили су 1.639,1 мил. € или 38,3% процијењеног БДП-а (4.279,0 мил. €), што је за 65,9 мил. € или 3,9% мање у односу на планиране Законом о измјенама и допунама Закона о буџету.

Пад у наплати прихода првенствено је резултат значајног пада у оствареном туристичком промету, па је у односу на план по Ребалансу, највеће негативно одступање забиљежено код категорија које зависе од оствареног промета, и то: пореза на додату вриједност у износу од 86,0 мил. € или 14,0% и акциза у износу од 16,0 мил. € или 7,2%.

Остали приходи биљеже негативно одступање у износу од 16,3 мил. € или 30,7% усљед чињенице да планирана уплата по основу дивиденде енергетских компанија у већинском власништву државе није извршена.

Такође, евидентирано је одступање и код категорије примици од отплате кредита као резултат тога што је планом наплате прихода у октобру мјесецу била планирана и уплата дуга од стране "Монтенегроаирлинес" АД у износу од 9,0 мил. €.

Са друге стране, приходи по основу пореза и доприноса на зараде забиљежили су кумулативан раст, у износу од 44,2 мил. € или 7,3% у односу на планиране ребалансом буџета и поред пројектованог пада запослености од 5,5%. Већа наплата у односу на планирану резултат је субвенционисања зарада за запослене у привредним гранама посебно погођеним мјерама за ограничавање обављања дјелатности у оквиру другог и трећег пакета економских мјера, при чему је услов за стицање субвенција био да су обавезе по овом основу редовно измириване односно да су послодавци задржали број запослених прије пандемије.

Као посљедица снажног раста економске активности из претходне године, приходи по основу пореза на добит већи су у односу на планиране за 10,8 мил. € или 16,0%.

У поређењу са истим периодом претходне године, приходи буџета су мањи за 246,1 мил. € или 13,1% усљед пада економске активности узроковане пандемијом вируса ЦОВИД-19 и спровођења мјера за сузбијање негативних ефеката на привреду и грађане.

Издаци буџета у 2020. години износили су 2.058,6 мил. € или 48,1% БДП-а и у односу на планиране већи су за 17,7 мил. € односно 0,9%.

Најзначајније одступање у односу на план забиљежено је код категорије трансфери за социјалну заштиту у износу од 19,0 мил. € или 3,3%, усљед нижег остварења на категорији права из области пензијског и инвалидског осигурања у износу од 14,1 мил. €, као и права из области социјалне заштите у износу од 4,1 мил. €. На другој страни, поредећи са претходном годином, ова категорија издатака биљежи раст у износу од 7,2 мил. € или 1,7% превасходно као резултат имплементације новог Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Код категорије резерве такође је забиљежено значајно одступање у односу на план у износу од 17,2 мил. € или 12,9 %, као резултат тога што претходно планирана средства по основу законског рјешења за финансијску санацију "Монтенегроаирлинес"-а нису реализована у планираном износу.

У структури укупне буџетске потрошње, текући издаци остварени су на нивоу од 857,9 мил. € и већи су за 17,8 мил. € или 2,1% од планираних, првенствено усљед веће реализације код категорије расходи за услуге у износу од 12,3 мил. €.

Капитални издаци реализовани су у износу од 223,9 мил. €, што је за 29,1 мил. € или 14,9% више од планираних, и то као резултат наставка извођења радова на започетим капиталним пројектима, али и реализације кредитних средстава по овом основу планираних у оквиру Текућег буџета. У односу на претходну годину ова категорија издатака мање је извршена у износу од 121,0 мил. € или 35,1%, као посљедица смањеног интензитета извођења радова на изградњи приоритетне дионице Аутопута.

У истом периоду, Капитални буџет реализован је у укупном износу од 175,3 мил. € што је за 9,6 мил. € више од плана, док је у односу на претходну годину мање за 97,1 мил. €, што је првенствено резултат смањеног интензитета извођења радова на дионици Аутопута усљед пандемије.

У односу на исти период претходне године, укупни издаци буџета већи су за 30,1 мил. € или 1,5% усљед потребе за додатним финансирањем здравственог система у периоду пандемије, као и финансирања три пакета социо-економских мјера усмјерених на сузбијање негативних ефеката пандемије и помоћ грађанима и привреди.

У 2020. години динамика кретања буџетских прихода и расхода утицала је на остварење дефицита буџета у износу од 419,5 мил. € или 9,8% БДП-а, који је за 83,6 мил. € или 24,9% већи у односу на планирани.

Прилог: ГДДС 12.xлсx

*Подаци у ГДДС табели представљају преглед прихода и расхода по економској класификацији у једном мјесецу, у поређењу са планом и истим периодом претходне године;

*Подаци о Капиталном буџету представљају износе планираних и извршених издатака по пројектној класификацији (све категорије издатака које су у функцији имплементације пројекта који се финансира из Капиталног буџета)