Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar - jul 2020. godine (GDDS tabela 7)

Datum objave: 01.09.2020 14:36 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Epidemiološka situacija u zemlji ali i na globalnom nivou, i u julu mjesecu opredjeljuje najznačajniji dio ekonomskih trendova, što se odražava i na naplatu prihoda budžeta. Imajući u vidu izraženu sezonalnost kad je u pitanju naplata prihoda budžeta u julu mjesecu uslovljena ubiranjem prihoda po osnovu ostvarenog turističkog prometa, značajno manji broj dolazaka i ostvaren broj noćenja uzrokovao je i pad naplaćenih prihoda.

Kako bi se ograničio negativni uticaj pandemije na ekonomske tokove, odnosno obezbijedila dodatna podrška privredi ali i stvorili uslovi za dugoročni rast i razvoj, Vlada Crne Gore je u julu mjesecu donijela i Treći paket socio-ekonomskih mjera podrške građanima i privredi, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na preko 1 mlrd. eura. Ovaj paket sadrži kratkoročne i dugoročne mjere koje su usmjerene na brži oporavak privrede Crne Gore kroz diverzifikaciju privrede i povećanje domaće proizvodnje. Istovremeno, fokus je na dinamiziranju aktivnosti na realizaciji strateških ciljeva iz ključnih sektorskih politika (IT sektor, turizam, poljoprivreda i industrija uključujući energetiku) koje su razrađene kroz koncept brzih prodora.

Prihodi budžeta u periodu januar - jul 2020. godine iznosili su 881,9 mil. € ili 19,1% procijenjenog BDP-a (4.607,3 mil. €), što je za 12,3 mil. € ili 1,4% manje u odnosu na planirane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu.

Niža naplata prihoda u odnosu na planirane, prevashodno je rezultat manje naplate poreza na potrošnju, od čega je porez na dodatu vrijednost ostvaren ispod plana za 21,8 mil.€ ili 6,7%, dok je naplata  akciza ispod planiranih za 2,9 mil.€ ili 2,4%. Nižu naplatu prihoda, dominantno uslovljava pad prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini što u prvom redu zavisi od turističke sezone odnosno ostvarenih prihoda koji se generišu po osnovu dolazaka stranih turista.

Porezi i doprinosi na zarade zabilježili su kumulativan rast u odnosu na plan u iznosu od 10,7 mil. € ili 3,4%, pri čemu je porez na dohodak veći za 1,8 mil.€ ili 3,1% u odnosu na planirani, dok su doprinosi u odnosu na planirane veći za 8,9 mil.€ ili 3,5%, kao rezultat subvencionisanja dijela zarada zaposlenih koje su nastavile da se sprovode i u okviru trećeg paketa Vladinih mjera, ali i blagog rasta zarada zaposlenih u prosvjeti i zdravstvu.

Pored navedenog, u posmatranom periodu zabilježena je i veća naplata prihoda po osnovu poreza na dobit u odnosu na planiranu kao rezultat snažnog rasta ekonomske aktivnosti iz prethodne godine.

Prihodi budžeta u odnosu na isti period prethodne godine manji su za 116,2 mil. € ili 11,6%, što je u ekonomskim uslovima koje opredjeljuje pandemija i sprovođenje mjera za ograničavanje posljedica iste bilo i očekivano.

Izdaci budžeta u periodu januar - jul 2020. godine iznosili su 1.152,9 mil. € ili 25,0% BDP-a i u odnosu na planirane veći su za 6,5 mil. € odnosno 0,6%. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su veći za 113,5 mil. € ili 10,9% i to kao rezultat sprovođenja paketa mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi kao i većeg izdvajanja za potrebe finansiranja zdravstvenog sistema u uslovima pandemije. U strukturi izdataka budžeta, Tekući izdaci ostvareni su na nivou od 491,1 mil. € i približno su na nivou planiranih. Pored navedenog, Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 109,2 mil. €, što je za 4,3 mil. € ili 4,1% više od planiranih, i to kao rezultat nastavka implementacije kapitalnih projekata dok su u odnosu na prethodnu godinu manji za 11,3 mil. € ili 9,4%.

Ograničavanje izvođenja radova na prioritetnoj dionici Autoputa, usljed pandemije, opredijelilo je  kretanje Kapitalnog budžeta koji je u periodu januar - jul 2020. godine realizovan u ukupnom iznosu od 87,3 mil. € što je za 5,0 mil. € više od plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu manje za 24,0 mil. €.

U periodu januar - jul 2020. godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 271,0 mil. € ili 5,9% BDP-a, koji je za 18,8 mil. € ili 7,5% veći u odnosu na planirani.

Prilog: GDDS 7.xlsx

*Podaci u GDDS tabeli predstavljaju pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u jednom mjesecu, u poređenju sa planom i istim periodom prethodne godine;

*Podaci o Kapitalnom budžetu predstavljaju iznose planiranih i izvršenih izdataka po projektnoj klasifikaciji (sve kategorije izdataka koje su u funkciji implementacije projekta koji se finansira iz Kapitalnog budžeta)