Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar - jun 2020. godine (GDDS tabela 6)

Datum objave: 30.07.2020 12:51 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Sprovođenje mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja stanovništva od pandemije virusa COVID-19 uslovilo je ograničenu ekonomsku aktivnost, što je posljedično tome uzrokovalo pad planirane naplate prihoda budžeta.  Na drugoj strani, potreba dodatnog finansiranja zdravstvenog sistema i implementacija paketa mjera podrške privredi i građanima u cilju ograničavanja negativnih efekata pandemije zahtijevalo je i preraspodjelu rashoda budžeta kako bi se obezbijedio fiskalni prostor za finansiranje ovih mjera. Shodno novim ekonomskim okolnostima, u junu mjesecu usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2020. godinu.

U periodu januar - jun 2020. godine prihodi budžeta iznosili su 747,8 mil. € ili 16,2% procijenjenog BDP-a (4.607,3 mil. €), što je za 3,2 mil. € ili 0,4% više u odnosu na planirane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu.

Veća naplata prihoda u odnosu na planirane, prevashodno je rezultat bolje naplate poreza i doprinosa na zarade, od čega je porez na dohodak ostvaren iznad plana za 1,0 mil.€ ili 2,0%, dok su prihodi od doprinosa veći od planiranih za 3,7 mil.€ ili 1,7%. Bolja naplata prihoda po ovom osnovu, dominantno je posljedica isplaćenih subvencija na zarade kao mjere podrške privredi u sklopu drugog paketa ekonomsko-socijalnih mjera.

Pored navedenog, u posmatranom periodu zabilježena je i veća naplata prihoda po osnovu poreza na dobit kao rezultat snažnog rasta ekonomske aktivnosti iz prethodne godine.

Najveće negativno odstupanje u odnosu na plan zabilježeno je kod poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 4,9 mil. € ili 1,9%, usljed ograničene privredne aktivnosti uzrokovane pandemijom u prethodnim mjesecima. Manje ostvarenje ove kategorije prihoda vezano je za manji ostvareni promet u većini privrednih djelatnosti kao posljedice ograničenog rada.

U odnosu na isti period prethodne godine prihodi budžeta su manji za 76,3 mil. € ili 9,3%, što je i očekivano u ekonomskim uslovima koje opredjeljuje pandemija i sprovođenje mjera za ograničavanje posljedica iste.
 
Izdaci budžeta u periodu januar - jun 2020. godine iznosili su 954,4 mil. € ili 20,7% BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 17,2 mil. € odnosno 1,8%. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su veći za 66,4 mil. € ili 7,5% i to kao rezultat većeg izdvajanja za potrebe finansiranja mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi kroz realizovane mjere dva paketa socio-ekonomskih mjera. U strukturi izdataka budžeta, Tekući izdaci ostvareni su na nivou od 420,8 mil. € i na nivou su planiranih. Pored navedenog, Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 84,5 mil. €, što je za 0,5 mil. € ili 0,6% manje od planiranih odnosno za 15,3 mil. € ili 15,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Kapitalni budžet u periodu januar - jun 2020. godine realizovan je u ukupnom iznosu od 71,8 mil. € što je za 6,3 mil. € više od plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu manje za 14,8 mil. €, što je rezultat ograničavanja izvođenja radova na prioritetnoj dionici Autoputa, usljed pandemije.

U periodu januar - jun 2020. godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 206,6 mil. € ili 4,5% BDP-a, koji je za 20,4 mil. € ili 9,0% manji u odnosu na planirani.

*Podaci u GDDS tabeli predstavljaju pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u jednom mjesecu, u poređenju sa planom i istim periodom prethodne godine;
*Podaci o Kapitalnom budžetu predstavljaju iznose planiranih i izvršenih izdataka po projektnoj klasifikaciji (sve kategorije izdataka koje su u funkciji implementacije projekta koji se finansira iz Kapitalnog budžeta)