Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u periodu januar - mart 2020. godine (GDDS tabela 3)

Datum objave: 06.05.2020 11:10 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Uprkos ograničenoj ekonomskoj aktivnosti  uzrokovanoj sprovođenjem mjera za zaštitu stanovništva od pandemije korona virusa u drugoj polovini marta mjeseca, prihodi budžeta u periodu januar - mart 2020. godine iznosili su 375,2 mil. € ili 7,46% procijenjenog BDP-a (5.027,3 mil. €), što je za 8,9 mil. € ili 2,4% više u odnosu na plan. Veća naplata prihoda, i pored gore pomenutih okolnosti, rezultat je  ekonomske aktivnosti prije uvođenja hitnih mjera Vlade Crne Gore usmjerenih na smanjenje negativnih uticaja korona virusa na privredu i građane. 

Shodno navedenom, gotovo sve kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na planirane u ovom periodu, od čega najveći rast bilježe Akcize u iznosu od 5,7 mil. € odnosno 13,2% i to kao rezultat veće naplate akciza na duvan i duvanske proizvode, usljed oporavka tržišta ovih proizvoda. Porezi i doprinosi na zarade takođe bilježe rast u odnosu na plan kao rezultat pozitivnih kretanja na tržištu rada prije nastanka pandemije. U dijelu poreza na dodatu vrijednost takođe se bilježi blagi rast u odnosu na planirani nivo, i pored značajno ograničene ekonomske aktivnosti u drugoj polovini marta, što je zapravo rezultat naplate PDV-a po osnovu ekonomske aktivnosti iz februara mjeseca.

U odnosu na isti period 2019. godine prihodi budžeta su zabilježili rast od 3,9 mil. € ili 1,0%, prvenstveno usljed bolje naplate većine poreskih prihoda, kao rezultat pozitivnih kretanja makroekonomskih indikatora koji opredjeljuju naplatu prihoda. 

Ograničen obim rada u organima uprave uticao je na pad neporeskih prihoda, tj. taksi i naknada u odnosu isti period prethodne godine.

Izdaci budžeta u periodu januar - mart 2020. godine iznosili su 452,2 mil. € ili 8,99% BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 118,0 mil. € odnosno 20,7%. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 9,6 mil. € ili 2,2%. U strukturi izdataka budžeta, Tekući izdaci ostvareni su na nivou od 201,4 mil. € i manji su za 39,2 mil. € ili 16,3% u odnosu na planiranu. Niža realizacija tekućih izdataka uslovljena je nižom realizacijom skoro svih kategorija tekućih izdataka kao posljedica odlaganja aktivnosti potrošačkih jedinica koje nisu mandatornog karaktera i obustave novih postupaka javnih nabavki, osim za zdravstveni sistem i nacionalnu bezbjednost za vrijeme pandemije korona virusa. 

Pored navedenog, Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 26,2 mil. €, što je manje za 41,6 mil. € ili 61,4% od planiranih odnosno za 27,4 mil. € ili 51,5% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Kapitalni budžet u periodu januar - mart 2020. godine realizovan je u ukupnom iznosu od 20,1 mil. € što je za 37,4 mil. € manje od plana odnosno za 27,3 mil. € manje u odnosu na prethodnu godinu. Nižu realizaciju Kapitalnog budžeta takođe je opredijelilo donošenje hitnih mjera Vlade kao podrška građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa. 

U periodu januar - mart 2020. godine dinamika kretanja budžetskih prihoda i rashoda uticala je na ostvarenje deficita budžeta u iznosu od 77,0 mil. € ili 1,53% BDP-a, koji je za 126,9 mil. € ili 62,2% manji u odnosu na planirani, dok je u odnosu na uporedni period prethodne godine veći za 5,7 mil. € ili 8,0%.


*Podaci u GDDS tabeli predstavljaju pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u jednom mjesecu, u poređenju sa planom i istim periodom prethodne godine;
*Podaci o Kapitalnom budžetu predstavljaju iznose planiranih i izvršenih izdataka po projektnoj klasifikaciji (sve kategorije izdataka koje su u funkciji implementacije projekta koji se finansira iz Kapitalnog budžeta)