Manja slova Veća slova RSSNajčešće postavljena pitanja i odgovori

01.03.2011.

Pita Slobodan Vujović

Radim kod poslodavca koji baš redovno ne izmiruje uplate u PIO. Razumijem tešku ekonomsku krizu društva u cjelini, pa vas molim da mi odgovorite da li može izbjeći tu obavezu, ili to da smatram privremeno, a da će uplatiti? Dio plate primam u kešu, jer ako sve uplati neće moći da isplati plate... da li je neophodna tolerancija i nada da neću izgubiti pripadajuće pravo, ili korak neželjene žalbe i etikiranje kao špijuna? Inače sam i dosta teško obolio, ne bih želio da povrijedim poslodavca, niti da izgubim pravo, pa sam neodlučan. Ne znam da li da čekam kao i drugi i da se nadam da će ipak sve biti uplaćeno i tako ne stvorim nepriliku sebi ni poslodavcu. Navodim i teško oboljenje F43.1, što mi još više otezava pravičan i korektan stav. Molio bih za savjet i preporuku, hvala...

01.03.2011.

Pita Ivan Terzić

Da li je isti poreski status datih i primljenih robnih ili finansijskih zajmova, sa aspekta PDV-a i poreza na dobit pravnih lica?

22.02.2011.

Pita Vladimir Joksimović

Nezaposlen sam i otvaram novo preduzeće - uslužna djelatnost, frizerski salon na lokaciji Porta Montenegra - Tivat. Da li postoji mogućnost finansijske podrške iz sredstava IPA programa? Imam urađen projekat i za njegovu realizaciju su mi potrebna sredstva u vrijednosti 20 000 eura. Pored mene, predviđeno je zapošljavanje još 6 radnika...

04.02.2011.

Pita Slađana Pavićević

U kojem novčanom iznosu pravno lice može dati donaciju drugom pravnom licu ili fizičkom licu da ta donacija nije oporeziva? Ukoliko se prekorači dozvoljeno, da li je porez 17% i da li se plaća samo na razliku od dozvoljene do prekoračene...

01.02.2011.

Pita Krsto Stojanović

Pojedinačnim kolektivnim ugovorom u obavezi smo da isplaćujemo radnicima veće otpremnine i jubilarne nagrade od neoporezivog iznosa po Zakonu o porezu na lična primanja RCG.Kako su Zakonom o izmjenama i dopunama zakona za obavezno socijalno osiguranje SL lisc br.78 ove kategorije ličnih primanja oslobodjene plaćanja doprinosa .Da li to znači da se na iznos ovih isplata koji je oporeziv plaćaju porez i prirez (bez uplate doprinosa)?

01.02.2011.

Pita Marinko Veković

Nama je potrebna dopuna vaseg cijenjenog odgovora koja treba da se odnosi i na proviziju koju zaracunavamo po ugovoru o vrsenju poslova ekonomske propagande. Da li takva provizija podleze obracunu i placanju PDVa ili ne?

24.01.2011.

Pita Dragica Nedović

Kome finansijske izvjestaje dostavlja Javno preduzece(registrovano u privrednom sudu) koje se finansira iz budzeta Opštine? Koji kontni plan primjenjuje, da li za privredna drustva ili za budzet? Da li knjigovodstvo vodi po nacelu fakturisane ili gotovinske realizacije?Javno preduzece ostvaruje i manji deo sopstvenih prihoda koje trezor opštine prazni sa podračuna preduzeća.

20.01.2011.

Pita Draško Ćorić

Da li se plaćaju porez i doprinosi na dnevnice za službeni put u inostranstvo?

15.11.2010.

Pita Svetlana Ivanović

1. Da li postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku na kamatu plaćenu nerezidentnim pravnim licima, koji su rezidenti države sa kojom postoji međunarodni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (a kamata sporazumom nije oslobođena plaćanja poreza), u skladu sa čl.29 Zakona o porezu na dobit pravnih lica? 2. Da li postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku na kamatu plaćenu Evropskoj investicionoj banci, čije je sjedište u Luxemburgu, u skladu sa čl.29 Zakona o porezu na dobit pravnih lica? 3. Da li je plaćena kamata IFC Washington, u skladu sa čl 6, Odjeljak 9 Sporazuma o Međunarodnoj finansijskoj korporaciji, oslobođena od plaćanja poreza po odbitku?

20.10.2010.

Pita Branka Mirković

Poštovani, bolesnik sam od multipleks skleroze u polupokretnom stanju, pa me je interesovalo da li sam oslobođena poreza i carine na kupovinu novog vozila, s obzirom da živim van grada i kola su mi neophodna...