Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Најчешће постављена питања и одговори

01.03.2011.

Пита Слободан Вујовић

Радим код послодавца који баш редовно не измирује уплате у ПИО. Разумијем тешку економску кризу друштва у цјелини, па вас молим да ми одговорите да ли може избјећи ту обавезу, или то да сматрам привремено, а да ће уплатити? Дио плате примам у кешу, јер ако све уплати неће моћи да исплати плате... да ли је неопходна толеранција и нада да нећу изгубити припадајуће право, или корак нежељене жалбе и етикирање као шпијуна? Иначе сам и доста тешко оболио, не бих желио да повриједим послодавца, нити да изгубим право, па сам неодлучан. Не знам да ли да чекам као и други и да се надам да ће ипак све бити уплаћено и тако не створим неприлику себи ни послодавцу. Наводим и тешко обољење Ф43.1, што ми још више отезава правичан и коректан став. Молио бих за савјет и препоруку, хвала...

01.03.2011.

Пита Иван Терзић

Да ли је исти порески статус датих и примљених робних или финансијских зајмова, са аспекта ПДВ-а и пореза на добит правних лица?

22.02.2011.

Пита Владимир Јоксимовић

Незапослен сам и отварам ново предузеће - услужна дјелатност, фризерски салон на локацији Порта Монтенегра - Тиват. Да ли постоји могућност финансијске подршке из средстава ИПА програма? Имам урађен пројекат и за његову реализацију су ми потребна средства у вриједности 20 000 еура. Поред мене, предвиђено је запошљавање још 6 радника...

04.02.2011.

Пита Слађана Павићевић

У којем новчаном износу правно лице може дати донацију другом правном лицу или физичком лицу да та донација није опорезива? Уколико се прекорачи дозвољено, да ли је порез 17% и да ли се плаћа само на разлику од дозвољене до прекорачене...

01.02.2011.

Пита Крсто Стојановић

Појединачним колективним уговором у обавези смо да исплаћујемо радницима веће отпремнине и јубиларне награде од неопорезивог износа по Закону о порезу на лична примања РЦГ.Како су Законом о измјенама и допунама закона за обавезно социјално осигурање СЛ лисц бр.78 ове категорије личних примања ослободјене плаћања доприноса .Да ли то значи да се на износ ових исплата који је опорезив плаћају порез и прирез (без уплате доприноса)?

01.02.2011.

Пита Маринко Вековић

Нама је потребна допуна васег цијењеног одговора која треба да се односи и на провизију коју зарацунавамо по уговору о врсењу послова економске пропаганде. Да ли таква провизија подлезе обрацуну и плацању ПДВа или не?

24.01.2011.

Пита Драгица Недовић

Коме финансијске извјестаје доставља Јавно предузеце(регистровано у привредном суду) које се финансира из будзета Општине? Који контни план примјењује, да ли за привредна друства или за будзет? Да ли књиговодство води по нацелу фактурисане или готовинске реализације?Јавно предузеце остварује и мањи део сопствених прихода које трезор општине празни са подрачуна предузећа.

20.01.2011.

Пита Драшко Ћорић

Да ли се плаћају порез и доприноси на дневнице за службени пут у иностранство?

15.11.2010.

Пита Светлана Ивановић

1. Да ли постоји обавеза плаћања пореза по одбитку на камату плаћену нерезидентним правним лицима, који су резиденти државе са којом постоји међународни споразум о избјегавању двоструког опорезивања (а камата споразумом није ослобођена плаћања пореза), у складу са чл.29 Закона о порезу на добит правних лица? 2. Да ли постоји обавеза плаћања пореза по одбитку на камату плаћену Европској инвестиционој банци, чије је сједиште у Луxембургу, у складу са чл.29 Закона о порезу на добит правних лица? 3. Да ли је плаћена камата ИФЦ Wасхингтон, у складу са чл 6, Одјељак 9 Споразума о Међународној финансијској корпорацији, ослобођена од плаћања пореза по одбитку?

20.10.2010.

Пита Бранка Мирковић

Поштовани, болесник сам од мултиплекс склерозе у полупокретном стању, па ме је интересовало да ли сам ослобођена пореза и царине на куповину новог возила, с обзиром да живим ван града и кола су ми неопходна...