Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Најчешће постављена питања и одговори

07.04.2011.

Пита Агенција Супериор

Да ли је предузеће обавезно да обрачуна и плати ПДВ на следеће услуге: 1. Превоз робе (руде из рудника Трепча) са Косова до слободне зоне у Луци Бар - роба је намијењена извозу, а предузеће посједује ЦМР да је роба извезена? 2. Предузеће организује послове за партнера са Косова везано за посао из тачке 1 (склапа уговор за шпедитерске услуге, склапа уговор о превозу робе са превозничком фирмом, склапа уговор са Луком Бар за лучке услуге ), тј. послове везане за извоз руде са Косова за ино тржиште, а преко слободне зоне Лука Бар? Да ли треба обрачунати ПДВ приликом испостављања фактуре партнеру са Косова? Да ли овакав посао са аспекта Закона о ПДВ-у има третман извоза?

06.04.2011.

Пита Миомир Радификовић

Уредбом о одложеном плаћању пореза на добит предвиђена је могућност да порески обвезник плати порез на добит у шест једнаких мјесечних рата. Уредбом није предвиђена могућност - право да се на преостале рате плаћа камата. Став Пореске управе, који нигдје званично није објављен, је да се на преостале рате плаћа камата од 0,03% дневно. Како је могуће да се једним прописом даје погодност пореском обвезнику да плати нешто у мјесечним ратама, а истовремено га кажњавате обрачуном камате а БЕЗ ИКАКВОГ ПРАВНОГ ОСНОВА? Овдје се не ради о класичној доцњи, већ је неко званично омогућио да обавезу плаћате у ратама.

04.04.2011.

Пита Лонгрун Инвест Д.О.О. Бар

Предузеће се искључиво бави производњом и продајом станова за тржиште. На крају године има залихе непродатих станова, а Општина Бар тражи да платимо порез на имовину (некретнине) за те станове. Обзиром да су ти непродати станови залихе готових производа, да ли смо дужни да платимо тај порез?

31.03.2011.

Пита Ратко Шаровић

Да ли прихватате пријаву о потраживањима старе девизне штедње код некадашње "Инвест банке” у Републици Србији? Пошто сам држављанин Црне Горе са сталним мјестом пребивалишта у Никшићу, улица 1мај, бр. 22. Сада имам 63 године, без запослења сам и болестан. Немам никаквих прихода.

16.03.2011.

Пита Марнела Марковић

Да ли туристичка агенција која се бави посредовањем изнајмљивања јахти има обавезу плаћања ПДВ-а ако је корисник услуге у иностранству, а давалац јахте у иностранству, а плаћање и посредовање урађено преко интернета (нпр. лице из Њемачке преко интернета наше агенције уплати на наш девизни рачун за изнајмљивање јахте у Италији, ми са нашег девизног рачуна платимо Италији најам јахте - 1. Ми уплаћујемо цијели износ а италијанска фирма нама за услугу посредовања уплаћује провизију или 2. Од уплате из Њемачке задржимо провизију а остатак платимо закупнину)? Какве су наше обавезе за ПДВ у оба случаја, с обзиром на мјесто испоруке услуге и на сједиште примаоца услуге)?

10.03.2011.

Пита Сања Аднађевић

За потраживање алиментације из Аустралије упутили су ме на Министарство финансија, па бих Вас замолила да ми кажете шта би требало да учиним, коју документацију да прибавим и коме тачно да се обратим у циљу потраживања плаћања алиментације за двоје дјеце? Отац откако је отишао у Аустралију не шаље алиментацију. Којим путем да спроведем своја и дјечија права?

10.03.2011.

Пита Предраг Мирановић

Страно правно лице је пружало услуге кредитирања нашој компанији (доо регистрован у ЦРПС) у протеклих 5 година. Главница кредита није враћана, а обавезе према каматама су расле. У овом моменту, у преговорима смо са тим страним правним лицем од којег смо узимали кредит да нам се камате, услед подршке пословања, отпишу. Наше питање гласи: да ли отпис камата подлијеже пореском третману, односно да ли се на њих плаћа порез по одбитку?

03.03.2011.

Пита Александар Поповић

Поштовани, послије десет година рада присиљен сам, захваљујући кризи, да затворим своју занатску радњу. Међутим, имам нагомилане обавезе у задње двије године, а односе се на плаћања за Фонд ПИО и Фонд здравства. Што се тиче пореза све сам измирио (не треба да напомињем да је већи дио дуга нарастао захваљујући огромним каматама). Да ли постоји или је у плану нека олакшавајућа околност ако се дуг измири (да се камате отпишу или сл...)?

02.03.2011.

Пита Рајка Петрановић

Упутство за обрачун бруто зарада које се односи на обрачунске периоде од јануара 2011. г. дефинише стартни дио зараде који садржи у себи топли оброк и 1/12 регреса, и у овом тренутку износи најмање 55% обрачунске вриједности коефицијента. Да ли то значи да је правно лице у обавези да, осим 1/12 регреса исплаћује упосленима и топли оброк за читав мјесец. Уколико није, како то технички примијенити, с обзиром да су сви програми за обрачун плата подешени сходно упутству за обрачун плата процентуално од обрачунске вриједности коефицијента. Како примијенити различите стопе процента на сабирке, када су у упутству дате као збир до којег се једноставно долази израчунавањем процента обрачунске вриједности коефицијента, што ће рећи да се он не може прво дијелити на сабирке, примијењивати проценат и на тај начин доци до износа, вец је дефинисан нацин на који се он израцунава?

02.03.2011.

Пита Александар Хранисављевић

Власник сам и депонент акција обвезница зајма за изградњу електро енергетских објеката у Црној Гори на основу уговора између мене и Титоградске основне банке, закљученог 08.09.1981.године у Титограду. Вредност депонованих односа на тај дан је износила 9.141,35 динара! Колика је вредност данас и коме да се обратим за наплату истих? У уговору пише да је годишња камата 10%.