Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada PG

Datum objave: 22.09.2010 14:07 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Službenici lokalne uprave Glavnog grada obraćaju se zahtjevima za novčanu pomoć u slučaju bolesti, odnosno smrti člana porodice shodno čl.42 Uredbe o naknadama i drugim primanjima državnih službenika namještenika (Sl.list RCG br.24/05,42/05 i 70/06) koja se shodno primjenjuje i na lokalne službenike i namješenike.
Da li se odredbe navedene uredbe, koje se odnose na pomoć službeniku odnosno njegovoj porodici u odredjenim slučajevima primjenjuju, ili su stavljene van snage stupanjem na snagu novog Zakona o zaradama državnih službenika i nemještenika (Sl.list RCG br.86/09)

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada PG

Odgovor:

Poštovani,

Povodom vašeg pitanja koje se odnose na pomoć službeniku, odnosno njegovoj porodici u odredjenim slučajevima, shodno čl 42 Uredbe o naknadama i drugim primanjima državnih službenika namještenika (Sl.list RCG br.24/05,42/05 i 70/06) ukazujemo na slijedeće:

Članom 24 Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika (Sl.list RCG br.86/09) , između ostalog, navedeno je da će se do donošenja propisa za sprovođenje ovog zakona, primjenjivati propisi koji nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Kako navedeni zakon ne predvđa naknade u slučaju bolesti i smrti službenika ili člana njegove porodice, to se smatra da je navedeni član Uredbe u suprotnosti sa zakonom I isti se ne može primjeniti.

S poštovanjem,

Olga Uskoković,
Samostalni savjetnik I