Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Mirko Bulajić

Datum objave: 28.09.2010 15:14 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Postovani, zelim da uvezem auto iz inostranstva, i to na mog oca koji je invalidno lice (95% je slijep). Koliko znam, u tom slucaju sam oslobodjen placanja poreza i carine, ali mi treba odobrenje od vaseg ministarstva. Pa me zanima sta je potrebno da uradim da bih ostvario to pravo?

Unaprijed zahvalan

Mirko Bulajic

Odgovor:

Postovani g-dine Bulajić,

U vezi vašeg zahtjeva koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a na uvoz putničkog motornog vozila, obavještavamo vas sledeće:

1. Odredbama člana 184 stav 1 tačka 6 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 07/02...66/06 i "Službeni list RCG", broj 21/08), oslobođeni su od plaćanja carine humanitarne organizacije, udruženja slijepih i gluvih, odnosno nagluvih osoba, lica oboljela od mišićnih i neuromišićnih oboljenja i njihovi članovi koji uvoze specifičnu opremu, uređaje, instrumente, rezervne djelove i potrošni materijal za potrebe tih lica.

Detaljan postupak za ostvarenje prava na oslobođenje od plaćanja carine iz člana 184 stav 1 tačka 6, propisan je čl. 20-24 Uredbe o postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Službeni list RCG", broj 22/03).

Napominjemo, da se postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine, shodno odredbama člana 2 navedene uredbe, pokreće podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva nadležnoj carinarnici koja po podnijetim zahtjevima odlučuje rješenjem, ako predmetnom uredbom nije drugačije propisano.

Imajući u vidu prethodno navedeno, upućujemo vas da u neposrednom kontaktu sa nadležnom carinarnicom sagledate mogućnost oslobođenja od plaćanja carine.

2. Odredbama člana 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/01...76/05 i “Službeni list CG”, br. 16/07) propisano je da se PDV plaća na promet proizvoda i usluga koje poreski obveznik vrši u okviru obavljanja svoje djelatnosti uz naknadu, kao i na uvoz proizvoda.

Odredbama člana 28 stav 1 tačka 11) citiranog zakona propisano je da su od plaćanja PDV pri uvozu oslobođena putnička vozila, posebno podešena za prevoz invalida u invalidskim kolicima, ali samo ako se uvoze za potrebe lica kome zbog fizičkog hendikepa trebaju invalidska kolica, uz uslove propisane carinskim propisima.

Imajući u vidu prethodno navedeno, upućujemo vas da u neposrednom kontaktu sa Upravom carina sagledate mogućnost oslobođenja od plaćanja carine, a što je uslov za oslobođenje od plaćanja PDV prilikom uvoza putničkog vozila posebno podešenog za prevoz invalida u invalidskim kolicima.

Srdačan pozdrav,

Sektor za poreski i carinski sistem