Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Petrović Slavica

Datum objave: 16.09.2010 14:54 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Dali DOO registrovan u Centralnom registru Crne Gore moze dati zajam drugom DOO isto registrovan u Centralnom registru Crne Gore. Ako je moguce dali je zajam predmet PDV? Koja je razlika izmedu zajma i pozajmnice?

Odgovor:

U vezi vašeg zahtjeva koji se odnosi na plaćanje PDV na zajam koje pravno lice daje drugom pravnom licu u zemlji, obavještavamo Vas sledeće:

Ugovor o zajmu je obligacijoni odnos uređen odredbama Zakona o obligacionim odnosima - čl. 566 – 575 (»Službeni list Crne Gore«, br.47/08).

Odredbama člana 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/01.....76/05 i “Službeni list CG”, broj 16/07 ) propisano je da se PDV plaća na promet proizvoda i usluga koje poreski obveznik vrši u okviru obavljanja svoje djelatnosti uz naknadu, kao i na uvoz proizvoda.

Odredbama člana 27 tačka 4) citiranog zakona propisano je da su bankarske i finansijske usluge oslobođene plaćanja PDV.

Imajući u vidu navedeno, davanje novca na zajam nije promet proizvoda ili usluga, shodno članu 3 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (’’Službeni list RCG’’, br. 65/01...76/05 i ’’Službeni list CG’’, broj 16/07), pa samim tim ugovorene strane nijesu obveznici plaćanja PDV. Znači, na prenos (uplatu) novčanih sredstava po osnovu zajma koje domaće lice (pravno ili fizičko) odobrava pravnom licu ne postoji obaveza plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Srdačan pozdrav,

Sektor za poreski i carinski sistem