Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Vladislav Popovic, Podgorica

Datum objave: 21.04.2009 10:30 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje

Kakav je poreski tretman troskova sluzbenih putovanja koje preduzeca isplacuju spoljnim saradnicima, a kakav je kod neprofitih organizacija. Odnosi se na naknade za prevoz, za nocenje, za koriscenje privatnog vozila u sluzb.svrhe, dnevnice u zemlji i inostranstvu.Avionska karta uvek glasi na ime. Priznaju li se takvi racuni? Unaprijed hvala na odgovoru.

Odgovor

Poštovani gospodine Popoviću,

Sa aspekta poreza na dohodak, tj. da postoji poresko oslobođenje za određena primanja zaposlenih do određenog iznosa, a i spoljni saradnici bi trebalo da imaju isti tretman. Poresko izuzeće je uređeno članom 5a Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (u daljem textu) Član 5a (1) Porez na dohodak ne plaća se na naknade po osnovu ličnih primanja, odnosno naknade za povećane troškove zaposlenih do iznosa utvrđenog Opštim kolektivnim ugovorom i to: 1)za regres za korišćenje godišnjeg odmora; 2)za ishranu u toku rada (topli obrok); 3)dnevnica za službeno putovanje u zemlji; 4)troškova prevoza sopstvenim vozilom u službene svrhe. (2) Porez na dohodak ne plaća se na primanja ostvarena po osnovu: 1)naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak s posla) do visine cijene mjesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, ako ne postoji mogućnost da se obezbijedi mjesečna pretplatna karta, a najviše do 20 € mjesečno; 2)dnevnica za službena putovanja u inostranstvo do iznosa propisanog za korisnike državnog budžeta; 3)naknade za povećane troškove rada i boravka na terenu (terenski dodatak) do 100 € mjesečno, ako nije obezbijeđen smještaj i ishrana, 4)naknade za odvojeni život od porodice do 100 € mjesečno; 5)solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove uže porodice i penzionisanog radnika do 1.500 €; 6) solidarne pomoći u slučaju teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije, nabavke ljekova i liječenje zaposlenog ili člana njegove uže porodice do 1.000 €; 7) otpremnine kod odlaska u penziju do 1.000 €; 8) otpremnine zbog prekida radnog odnosa usled tehnološkog viška do najnižeg iznosa utvrđenog zakonom kojim se uređuje radni odnos; 9) stipendija i kredita učenika i studenata do 200 € mjesečno; 10) nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema; 11) školarine ili drugog dokumentovanog izdatka za školovanje zaposlenog, ako se radi o školovanju i stručnom usavršavanju koje je u vezi sa djelatnošću poslodavca; 12) naknada za ishranu - hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi do 300 € mjesečno; 13) naknada za vrijeme nezaposlenosti isplaćenih na teret vanbudžetskih fondova; 14) naknada štete zbog posljedica nesreće na radu, prema odluci suda ili sudskom poravnanju, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu; 15) sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata; 16) poklona djeci zaposlenog, starosti do 15 godina, do 50 € godišnje po djetetu; 17) jubilarnih nagrada za: - 10 godina rada do 100 € - 20 godina rada do 200 € - 30 godina rada do 300 € - 40 godina rada do 400 €

Srdačan pozdrav,
Sektor poreskog i carinskog sistema