Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Владислав Поповиц, Подгорица

Датум објаве: 21.04.2009 10:30 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


Питање

Какав је порески третман троскова слузбених путовања које предузеца исплацују спољним сарадницима, а какав је код непрофитих организација. Односи се на накнаде за превоз, за ноцење, за корисцење приватног возила у слузб.сврхе, дневнице у земљи и иностранству.Авионска карта увек гласи на име. Признају ли се такви рацуни? Унапријед хвала на одговору.

Одговор

Поштовани господине Поповићу,

Са аспекта пореза на доходак, тј. да постоји пореско ослобођење за одређена примања запослених до одређеног износа, а и спољни сарадници би требало да имају исти третман. Пореско изузеће је уређено чланом 5а Закона о порезу на доходак физичких лица (у даљем теxту) Члан 5а (1) Порез на доходак не плаћа се на накнаде по основу личних примања, односно накнаде за повећане трошкове запослених до износа утврђеног Општим колективним уговором и то: 1)за регрес за коришћење годишњег одмора; 2)за исхрану у току рада (топли оброк); 3)дневница за службено путовање у земљи; 4)трошкова превоза сопственим возилом у службене сврхе. (2) Порез на доходак не плаћа се на примања остварена по основу: 1)накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и повратак с посла) до висине цијене мјесечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза, ако не постоји могућност да се обезбиједи мјесечна претплатна карта, а највише до 20 € мјесечно; 2)дневница за службена путовања у иностранство до износа прописаног за кориснике државног буџета; 3)накнаде за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски додатак) до 100 € мјесечно, ако није обезбијеђен смјештај и исхрана, 4)накнаде за одвојени живот од породице до 100 € мјесечно; 5)солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове уже породице и пензионисаног радника до 1.500 €; 6) солидарне помоћи у случају теже болести, здравствене рехабилитације, набавке љекова и лијечење запосленог или члана његове уже породице до 1.000 €; 7) отпремнине код одласка у пензију до 1.000 €; 8) отпремнине због прекида радног односа услед технолошког вишка до најнижег износа утврђеног законом којим се уређује радни однос; 9) стипендија и кредита ученика и студената до 200 € мјесечно; 10) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте резултате током школовања и образовања, као и освојених на такмичењима у оквиру образовног система; 11) школарине или другог документованог издатка за школовање запосленог, ако се ради о школовању и стручном усавршавању које је у вези са дјелатношћу послодавца; 12) накнада за исхрану - хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови до 300 € мјесечно; 13) накнада за вријеме незапослености исплаћених на терет ванбуџетских фондова; 14) накнада штете због посљедица несреће на раду, према одлуци суда или судском поравнању, ако је накнада одређена у једнократном износу; 15) синдикалне социјалне помоћи које се исплаћују из средстава синдикалне чланарине члановима синдиката; 16) поклона дјеци запосленог, старости до 15 година, до 50 € годишње по дјетету; 17) јубиларних награда за: - 10 година рада до 100 € - 20 година рада до 200 € - 30 година рада до 300 € - 40 година рада до 400 €

Срдачан поздрав,
Сектор пореског и царинског система