Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Marija Svrkota, Pljevlja

Datum objave: 29.06.2009 10:04 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje

Inostrani izvođač izvodi radove na nepokretnosti u TE PV po sistemu ,,ključ u rukre,,.Ko plaća PDV na radoove?Ko plaća PDV na opremu koja se proizvodi na carinskom području CG za inostranog izvođača a ugrađuje se u Termoelektranu PV.

Odgovor

Poštovana gospođo Svrkota,

 U vezi vašeg dopisa koji ste nam dostavili e-mailom, a odnosi se na poreski tretman proizvoda koje nerezidentno pravno lice uvozi ili te proizvode, odnosno usluge nabavlja u zemlji, a koje koristi za rekonstrukciju TE, daje se sledeće m i š lj e nj e: Odredbama člana 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/01....76/05 i “Službeni list CG”, broj 16/07) propisano je da se PDV plaća na promet proizvoda i usluga koje poreski obveznik vrši u okviru obavljanja svoje djelatnosti uz naknadu, kao i na uvoz proizvoda. Poreski obveznik, shodno odredbama člana 13 citiranog zakona, je svako lice (pravno ili fizičko) koje samostalno obavlja djelatnost u skladu sa propisima, nezavisno da li je upisano u odgovarajući registar ili drugu propisanu evidenciju, a koje je za poslednjih 12 mjeseci ostvarilo ili namjerava da ostvari oporezivi promet koji je veći od 18.000 €. Lica koja ostvaruju promet manji od 18.000 € nijesu po sili zakona obveznici PDV (član 42 Zakona). Poreski obveznik, shodno odredbama člana 12 tačka 2) citiranog zakona, koji nema sjedište, poslovnu jedinicu, stalno, odnosno uobičajeno prebivalište u Crnoj Gori, a koji vrši promet proizvoda, odnosno usluga u Crnoj Gori, može imenovati poreskog zastupnika koji će u njegovo ime ispunjavati obaveze po osnovu PDV. Obaveza obračunavanja PDV prilikom uvoza proizvoda, shodno odredbama člana 19 citiranog zakona, nastaje u momentu kada nastane obaveza obračunavanja carina i drugih carinskih dažbina. Poreska osnovica kod uvoza proizvoda je vrijednost proizvoda utvrđena u skladu sa carinskim propisima (član 22 citiranog zakona). Obveznik PDV, shodno odredbama člana 37 stav 1 citiranog zakona ima pravo da prilikom obračunavanja svoje poreske obaveze (po mjesečnoj prijavi), odbije PDV koji je dužan da plati ili je platio prilikom nabavke proizvoda, odnosno korišćenja usluga od drugog poreskog obveznika, prilikom uvoza proizvoda, ako je te proizvode, odnosno usluge upotrijebio ili će ih iskoristiti u svrhe obavljanja djelatnosti za koje se plaća PDV. Poreski obveznik može odbiti ulazni PDV u poreskom periodu u kojem je primio račun za njemu izvršen promet proizvoda i usluga, odnosno carinske deklaracije za uvezene proizvode (član 37 stav 7 Zakona). Prema tome, obveznik PDV koji izvodi radove na rekonstrukciji TE Pljevlja dužan je da na te radove obračuna PDV i ima pravo da odbije ulazni PDV koji je platio prilikom nabavke proizvoda, odnosno korišćenja usluga od drugog poreskog obveznika ukoliko je te proizvode, odnosno usluge upotrijebio u svrhe obavljanja oporezive djelatnosti. Kada radove na rekonstrukciji TE izvodi lice koje nema sjedište, poslovnu jedinicu, stalno, odnosno uobičajeno prebivalište u Crnoj Gori ili nije imenovalo svog poreskog zastupnika u tom slučaju, shodno odredbama člana 12 tačka 2) citiranog zakona, PDV plaća primalac usluga (u konkretnom slučaju TE). Termoelektrana, kao obveznik PDV ima pravo da, shodno odredbama člana 37 citiranog zakona i člana 93 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/02....16/06), prilikom izračunavanja svoje poreske obaveze (po mjesečnoj prijavi), obračunati PDV na usluge rekonstrukcije iskaže kao ulazni PDV.

Srdačan pozdrav,
Sektor poreskog i carinskog sistema