Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Марија Свркота, Пљевља

Датум објаве: 29.06.2009 10:04 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


Питање

Инострани извођач изводи радове на непокретности у ТЕ ПВ по систему ,,кључ у рукре,,.Ко плаћа ПДВ на радоове?Ко плаћа ПДВ на опрему која се производи на царинском подручју ЦГ за иностраног извођача а уграђује се у Термоелектрану ПВ.

Одговор

Поштована госпођо Свркота,

 У вези вашег дописа који сте нам доставили е-маилом, а односи се на порески третман производа које нерезидентно правно лице увози или те производе, односно услуге набавља у земљи, а које користи за реконструкцију ТЕ, даје се следеће м и ш љ е њ е: Одредбама члана 3 Закона о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01....76/05 и “Службени лист ЦГ”, број 16/07) прописано је да се ПДВ плаћа на промет производа и услуга које порески обвезник врши у оквиру обављања своје дјелатности уз накнаду, као и на увоз производа. Порески обвезник, сходно одредбама члана 13 цитираног закона, је свако лице (правно или физичко) које самостално обавља дјелатност у складу са прописима, независно да ли је уписано у одговарајући регистар или другу прописану евиденцију, а које је за последњих 12 мјесеци остварило или намјерава да оствари опорезиви промет који је већи од 18.000 €. Лица која остварују промет мањи од 18.000 € нијесу по сили закона обвезници ПДВ (члан 42 Закона). Порески обвезник, сходно одредбама члана 12 тачка 2) цитираног закона, који нема сједиште, пословну јединицу, стално, односно уобичајено пребивалиште у Црној Гори, а који врши промет производа, односно услуга у Црној Гори, може именовати пореског заступника који ће у његово име испуњавати обавезе по основу ПДВ. Обавеза обрачунавања ПДВ приликом увоза производа, сходно одредбама члана 19 цитираног закона, настаје у моменту када настане обавеза обрачунавања царина и других царинских дажбина. Пореска основица код увоза производа је вриједност производа утврђена у складу са царинским прописима (члан 22 цитираног закона). Обвезник ПДВ, сходно одредбама члана 37 став 1 цитираног закона има право да приликом обрачунавања своје пореске обавезе (по мјесечној пријави), одбије ПДВ који је дужан да плати или је платио приликом набавке производа, односно коришћења услуга од другог пореског обвезника, приликом увоза производа, ако је те производе, односно услуге употријебио или ће их искористити у сврхе обављања дјелатности за које се плаћа ПДВ. Порески обвезник може одбити улазни ПДВ у пореском периоду у којем је примио рачун за њему извршен промет производа и услуга, односно царинске декларације за увезене производе (члан 37 став 7 Закона). Према томе, обвезник ПДВ који изводи радове на реконструкцији ТЕ Пљевља дужан је да на те радове обрачуна ПДВ и има право да одбије улазни ПДВ који је платио приликом набавке производа, односно коришћења услуга од другог пореског обвезника уколико је те производе, односно услуге употријебио у сврхе обављања опорезиве дјелатности. Када радове на реконструкцији ТЕ изводи лице које нема сједиште, пословну јединицу, стално, односно уобичајено пребивалиште у Црној Гори или није именовало свог пореског заступника у том случају, сходно одредбама члана 12 тачка 2) цитираног закона, ПДВ плаћа прималац услуга (у конкретном случају ТЕ). Термоелектрана, као обвезник ПДВ има право да, сходно одредбама члана 37 цитираног закона и члана 93 Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/02....16/06), приликом израчунавања своје пореске обавезе (по мјесечној пријави), обрачунати ПДВ на услуге реконструкције искаже као улазни ПДВ.

Срдачан поздрав,
Сектор пореског и царинског система