Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Katarina Zarkovic, Bar

Datum objave: 14.08.2009 09:51 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje

Koji institut za racunovodje je sada pravi??Gde se odrzavaju predavanje/seminare za OVLASCENOG razunovodje? IRR CG ili ISR CG? Ja sam bila kod obadva instituta, po njihovom jos nema niko pravo da izdaje licencije? Kako je na ovaj vas saj objavljeno da je 2007 god. IRS CG izdala licencije?

Odgovor

Poštovana g-đo Žarković,

U vezi sa Vašim pitanjem koje se odnosi na izbor institucije koja je ovlašćena za izdavanje sertifikata za računovođe i revizore, obavještavamo Vas da su Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni list RCG“, broj 69/05 i „Službeni list CG“, broj 80/08, u daljem tekstu: Zakon) definisana zvanja koje lice može steći radi obavljanja računovodstvenih i revizorskih poslova u Crnoj Gori. Naime, licence za obavljanje revizije izdaje Ministarstvo finansija, a članom 14 Zakona su propisani uslovi koje lice treba da ispuni kako bi mu ista bila izdata. Uredbom o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije („Službeni list RCG“, broj 44/07, u daljem tekstu: Uredba) određeni poslovi su prenijeti na Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nosiocu Ugovora o Konzorcijumu, zajedno sa Ekonomskim fakultetom iz Podgorice i Savezom računovođa i revizora Srbije, kao potpisnicama istog. Članom 2 Uredbe propisani su poslovi koje Intitut sertifikovanih računovođa Crne Gore obavlja, između ostalog, propisano je da isti vrši organizovanje polaganja stručnih ispita za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe i izdavanja sertifikata za sertifikovanog računovođu. Ostala zvanja nisu preduslov za obavljenje poslova računovodstva, odnosno zakon ih ne postavlja kao obavezujuce, a tržište i konkretne kompanije određuje da li su im isti potrebni, pa se i na taj način cijeni kvalitet sertifikata koje izdaju pojedine institucije. Takođe, sve informacije koje se odnose na oblast računovodstva i revizije u Crnoj Gori (Zakon o računovodstvu i reviziji, podzakonska akta, uključujući i pomenutu Uredbu) su dostupni na web sajtu Ministarstva finansija svim zainteresovanim licima. Pojedinačno pravo i odgovornost svakog lica je da se informiše o svim pitanjima koje se tiču računovodstva i revizije što uključuje i izbor institucije kod koje će polagati ispite, kao i provjeru da li se sertifikati dobijeni na taj način vrednuju kod nadležnih institucija.

Srdačan pozdrav,
Sektor za finansijski sistem, međunarodnu saradnju i EU integracije