Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Miroslav Adžić, Podgorica

Datum objave: 29.09.2009 09:39 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje

Poštovani, Molim vas da mi odgovorite na sledeća pitanja: 1. Da li je moguće da strana fizička i pravna lica stiču pravo svojine na katastarskim parcelama na ostvima u Crnoj Gori i vilama koje će biti izgrađene na tim katastarskim parcelama? 2. Ukoliko je moguće sticanje prava svojine od strane stranih fizičkih i pravnih lica na gore navedenim nepokretnostima, da li postoje bilo kakava ograničenja, odnosno uslovi za sticanje prava svojine i ukoliko postoje koja su to ograničenja, odnosno uslovi? Unaprijed zahvalan, Miroslav Adžić

Odgovor

Poštovani,

Vašim pitanjem od 14.09.2009.godine tražili ste mišljenje u vezi sa pojedinim odredbama Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, da li je moguće da strana fizička i pravna lica stiču pravo svojine na katastarskim parcelama na ostrvima u Crnoj Gori i vilama koje će biti izgrađene na katastarskim parcelama, te da li postoje bilo kakva ograničenja, odnosno uslovi, ukoliko je moguće sticanje prava svojine od strane stranih fizičkih i pravnih lica na navedenim nepokretnostima. Od 21.03.2009. godine – dana stupanja na snagu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Službeni List CG“ br.19/09), strana lica (fizička i pravna lica), shodno odredbi člana 415 stav 1 tačka 6 ne mogu sticati pravo svojine na nepokretnim stvarima na ostrvima. Prednje ograničenje sticanja svojine stranim licima, na nepokretnim stvarima na ostrvima, odnosi se na sve nepokretne stvari na ostrvima, bilo da je riječ o zemljištu na ostrvima ili objektima na ostrvima.

S poštovanjem,
Sektor za imovinsko pravne poslove