Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Zorica Vujović, Tivat

Datum objave: 06.04.2010 15:14 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na sledeće: Zakonom o računovodstvu i reviziji u čl.6 tačka 2 ,predviđena je obaveza za Pravna lica da dostave finansijske iskaze u papirnoj i elektronskoj formi Centralnom registru Privrednog suda a u istom članu tačkom 4. predviđena je obaveza Centralnog Registra da izvještaje objavi na svom sajtu..U Zakonu o računovodstvu čl.12.tačka 3 propisano je da Pravna lica, obveznici revizije ,dostavljaju izvještaj o reviziji Centralnom registru Privrednog suda koji se takođe treba objaviti na internet stranici Centralnog registra Privrednog suda. Interesuje me zašto se finansijski izvještaji o poslovanju Preivrednih subjekata ne objavljuju na sajtu Centralnog registra Privrednog suda iako je to Zakonom propisano.Takođe me interesuje zašto Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore ne objavljuje na svom sajtu Izvještaj revizora mada je i to propisano u čl.12tečka 6 Zakona o računovodstvu i reviziji. Za Pravna lica koja na propisan način ne dostve finansijske izvještaje Centralnom registru Privrednog suda i Komisiji za hartije od vrijednosti propisane su visoke kazne a istovremeno se dostavljeni izvještaji ne objavljuju na propisan način.

Odgovor:

Poštovana gospođo Vujović,

U vezi sa Vašim pitanjem, obavještavamo Vas da Ministarstvo finansija vrši kontrolu dostavljanja, u papirnoj i elektronskoj formi, godišnjih i kvartalnih finansijskih izvještaja i izvještaja revizora Komisiji za hartije od vrijednosti (u rokovima propisanim Pravilima o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti (»Sl. List CG«, br. 20/09)), za pravna lica predviđena članom 6b Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni list RCG”, broj 69/05 i “Službeni list CG”, broj 80/08), kao i kontrolu dostavljanja, u papirnoj i elektronskoj formi, godišnjih finansijskih izvještaja (u zakonom propisanom roku do 28. februara tekuće za prethodnu godinu) I izvještaja revizora Centralnom registru Privrednog suda (u zakonom propisanom roku do 30. juna tekuće za prethodnu godinu), za pravna lica predviđena članom 6a Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni list RCG”, broj 69/05 i “Službeni list CG”, broj 80/08). Tokom prošle godine Ministarstvo finansija je izvršilo kontrolu dostavljanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2008. godinu i kvartalnih finansijskih izvještaja za 2009. godinu. Tom prilikom Ministarstvo finansija je, područnim organima za prekršaje, protiv pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu podnijelo 353 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, zbog neispunjavanja zakonske obaveze. Imajući u vidu da su pravna lica u obavezi da dostavljaju godišnje i kvartalne finansijske izvještaje i izvještaja revizora, u papirnoj i elektronskoj formi, Komisiji za hartije od vrijednosti odnosno da dostavljaju godišnje finansijske izvještaje I izvještaja revizora Centralnom registru Privrenog suda, a da su iste u obavezi da ih objavljuju na svojim internet stranicama, upućujemo Vas da se za navedeno pitanje obratite prethodno navedenim institucijama.

S poštovanjem,

Sektor za međunarodnu ekonomsku saradnju, strukturne reforme i unapređenje poslovnog ambijenta