Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Čejović Sonja, Beograd

Datum objave: 10.03.2010 15:05 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da su obveznici i državljani CG zapošljeni kod stranog dipl. predstavništva, kao i poslodavci, odnosno isplatioci prihoda /članovi 5, stav 1 tačka 6 i stav 2 tačka 1, član 6stav 1 tačka 5 i stav 2 tačka 1, te član 7 stav 1 tačka 4 i stav 2.Upustvom objavljenim u sl. listu 4/10 predvidjeno je da uplatu poreza i doprinosa kod ličnih primanja vrši zaposleni koji radi u diplomatskom predstavništvu. Kako primjenjivati ovo Upustvo u svijetlu navedenih zakonskih odredbi, posebno na dio doprinosa koji se obračunavaju na teret poslodavca. Interesuje nas kako se tehnički ima realizovati ovo Upustvo kada su u pitanju porez i doprinosi iz i na lična primanja... dodatak pitanju o placanju por. i doprinosa zaposlenih u stranom dipl. predstavnistvu u crnoj gori Na pitanje koje sam u vezi prethodne stvari postavila dodajem samo i cinjenicu da je clanom 21 Zakona o doprinosima za soc. osiguranje propisano da POSLODAVAC uplacuje direktno doprinose ciji je obveznik zaposleni u dipl.kon.pred. , tako da postoji ocita neusaglasenost izmedju Zakona i Upustva. Hvala

Odgovor:

Poštovana gospođo Čejović,

U vezi vašeg pitanja o obavezi i načinu plaćanja fiskalnih obaveza na zarade zaposlenih u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države obavještavamo vas sledeće: Odredbama člana 46 stav 6 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (kao i u Uputstvu o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja), propisano je da je rezidentni poreski obveznik zaposlen u diplomatskom ili kozularnom predstavništvu strane države, u medjunarodnoj organizaciji, u kancelariji ili organizaciji koja na teritoriji Crne Gore uživa diplomatski imunitet dužan da sam obračuna porez na ta primanja i uplati ga u roku od 5 dana od dana njihovog primanja, Stavom 1 člana 21 Zakona o doprinosima pripisano je da poslodavac obračunava i uplaćuje doprinose, prilikom isplate zarade, odnosno naknade zarade, na teret osiguranika i poslodavca, a stavom 10 istog člana propisano je da ukoliko doprinose za zaposlene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji, kancelariji ili organizaciji koja na teritoriji Crne Gore uživa diplomatski imunitet, ne obračuna i ne uplati isplatilac ličnih primanja, doprinose iz i na lična primanja je dužan da obračuna i uplati sam zaposleni, u roku od pet dana od dana prijema tih primanja. Prema tome, ukoliko diplomatsko (konzularno) predstavništvo strane države ili drugi poslodavac koji uživa diplomatski imunitet ne izvrši obračun i uplatu doprinosa za zaposlenog, sve doprinose obračunava i uplaćuje zaposleni (za sebe i za poslodavca). Napominjemo da obzirom da poslodavac u ovom slučaju ima diplomatski imunitet istom se, shodno medjunarodnim konvencijama i praksi, ne može naložiti da vrši obračun poreza i doprinosa iz i na zarade svojih zaposlenih i podnosi izvještaj o isplaćenim zaradama.

Sektor za poreski i carinski sistem