Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Санија Алиловић

Датум објаве: 19.08.2011 15:32 | Аутор: Ивона Михајловић

Испис Штампај страницу


Питање:

Дио страног друштва у Црној Гори је регистрован 24. 03. 2010. године. Власник и оснивач Друштва је Министарство Републике Србије. Друштво је и прије регистрације пословало у Црној Гори, остваривало приход и плаћало све обавезе (ПДВ, порезе и доприносе за запошљене раднике и остале обавезе). Средства су уплаћивана са жиро рачуна оснивача. Како приликом регистрације ДСД (по Закону о предузећима) нема обавезу да упише оснивачки капитал, за такве обавезе (залиху робе, зараде радника и сл.) прије регистрације Друштва у Билансу стања за 2010. годину формирана је обавеза према матичном правном лицу. Моје питање гласи: да ли се та средства могу пренијети оснивачу без опорезивања по одбитку, по стопи од 9%?

У 2010. години Друштво је остварило добит и уплатило порез - да ли је у случају исплате остатка добити опорезива основица у бруто износу или се порез одбија од износа који се исплаћује?

Дио страног друштва се бави угоститељском дјелатношћу у објекту типа хотела са три звјездице. Намијењен је прије свега за смјештај радника Министарства, које је оснивач, али и трећим лицима. Капацитети у објекту се користе и за одмор, припрему и боравак радника из других пословних јединица. Такве услуге се не наплаћују, али се за њих куцају фискални рачуни, обрачунава ПДВ и исказује приход у Билансу успјеха. Да ли се трошкови за те услуге могу признати као пословни расход, или их треба кориговати у пореском билансу као репрезентацију?

Одговор:

Поштована г-ђо Алиловић,

Сходно одредбама члана 2 Закона о порезу на добит правних лица (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01 и 80/04 и “Службени лист Ц.Г”, бр. 40/08 и 86/09) порески обвезник пореза на добит је резидентно, односно нерезидентно правно лице које обавља дјелатност ради стицања добити.

Предмет опорезивања резидента, сходно одредбама члана 4 став 1 цитираног закона, је добит коју резидент оствари у Црној Гори и изван Црне Горе, док је предмет опорезивања нерезидента добит коју нерезидент оствари у Црној Гори (став 2 цитираног члана). Стопа пореза на добит је пропорционална и износи 9% од пореске основице (члан 28 закона).

Обвезник пореза на добит, сходно одредбама члана 29 став 1 тачка 1 и 2 Закона о порезу на добит правних лица дужан је да обрачуна, обустави и уплати порез по одбитку на приходе исплаћене по основу дивиденди и удјела у добити, камата, накнада за ауторска права и друга права интелектуалне својине, капиталног добитка, накнада за закуп покретне и непокретне имовине, накнада по основу консалтинг услуга, услуга истраживања тржишта и ревизорских услуга, које се исплаћају резидентним и нерезидентним правним и физичким лицима. Порез по одбитку плаћа се по стопи 9% на основицу коју чини износ бруто прихода.

Међутим, одредбом члана 34 Закона о порезу на добит правних лица, прописано је да споразум о отклањању двоструког опрезивања има претежну важност у односу на одредбе Закона о порезу на добит правних лица. Уколико постоји уговор о избјегавању двоструког опорезивања, примјењују се одредбе тог уговора под условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Црна Гора закључила уговор о избјегавању двоструког опорезивања и да је нерезидент стварни власник прихода (члан 29а Закона).

Одредбама члана 15 цитираног закона прописано је да се издаци за репрезентацију признају као расход у износу до 1% укупног прихода под условом: да су настали ради унапређења пословања, да су документовани и да њихов прималац није повезано лице.


С поштовањем,

СЕКТОР ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ