Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Ranko Novaković

Datum objave: 30.05.2011 16:31 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Preduzeće se bavi veleprodajom mašina i rezervnih djelova. Na lageru je imalo mašinu koja nije bila ispravna (istekao joj je garantni rok) i koju je trebalo remontovati. Za remont mašine iskorišćeni su rezervni djelovi koje smo imali na lageru. Napravljena je specifikacija utrošenih djelova i razdužen magacin. Poslije remonta mašinu smo prodali pravnom licu. Fakturisali smo prodajnu vrijednost mašine plus PDV. Šta treba uraditi sa robom koju smo iskoristili za remont- da li i na nju treba obračunati PDV i, ako je tako, zar se tu ne radi o dvostrukom oporezivanju?


Odgovor:


Poštovani g-dine Novakoviću,

Shodno Pravilniku o količini rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br.74/06), PDV se ne plaća na rashode do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koje se ne plaća PDV (koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio). Za proizvode koji nijesu obuhvaćeni navedenim Normativom rashoda, količina rashoda se utvrđuje prema normativu poreskog obveznika, ako nadležni poreski organ ne utvrdi drugu količinu.

Prema tome, upućujemo Vas da se obratite nadležnom poreskom organu radi utvrđivanja količine rashoda na koji se ne plaća PDV.

S poštovanjem,

Sektor za poreski i carinski sistem