Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Agencija Lilinvest

Datum objave: 26.05.2011 16:16 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Da li pravo na povraćaj dijela plaćene akcize shodno Pravilniku o dopunama pravilnika o primjeni zakona o akcizama (Sl.list 23/11) ima firma koja vrši drumski prevoz tereta, grupa 49.41, ako se radi o prevozu prehrambene robe (mlijeko i mliječni proizvodi, sirevi, suhomesnata roba, konditori) za sopstvene potrebe? Naime, firma je uvoznik i vrši prevoz i distribuciju uvezene robe sopstvenim kamionima na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Odgovor:

Poštovani,

Shodno odredbama člana 29 a Pravilnika o dopuni pravilnika o primjeni zakona o akcizama (“Službeni list CG”, broj 23/11) povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke eurodizela koji se koristi u industrijske i komercijalne svrhe, mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti (“Službeni list CG”, broj 18/11). Prevoz prehrambene robe (mlijeko i mliječni proizvodi, sirevi, suhomesnata roba, konditori) za sopstvene potrebe nije razvrstan u grupu 49.41 drumski prevoz tereta.


S poštovanjem,

SEKTOR ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM