Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Мерлинн ДОО Тиват

Датум објаве: 20.05.2011 15:27 | Аутор: Ивона Михајловић

Испис Штампај страницу


Питање:

Да ли је црногорска фирма приликом издавања рачуна иностраној фирми која нема сједиште у Црној Гори, нити пореског заступника, у обавези да обрачуна ПДВ на фактури за услуге посредовања при продаји непокретности у Црној Гори? Пошто инострана фирма нема сједиште у Црној Гори, нити пореског заступника, да ли се ПДВ обрачунава на основицу из члана 20 став 5 Закона о порезу на додату вријеност и исти прикаже у књизи издатих и примљених рачуна? Дакле, да ли се обрачунати ПДВ искаже у књигама примљених и издатих рачуна, што значи да се излазни ПДВ умањи за улазни ПДВ?


Одговор:

Поштована г-ђо Петровић,

Одредбама члана 3 Закона о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01.....76/05 и “Службени лист ЦГ”, број 16/07) прописано је да се ПДВ плаћа на промет производа и услуга које порески обвезник врши у оквиру обављања своје дјелатности уз накнаду, као и на увоз производа.

Мјестом извршеног промета услуга, према одредбама члана 17 став 1 цитираног закона, сматра се мјесто у којем порески обвезник, који пружа услуге, има своје сједиште или пословну јединицу из којег обавља услуге или стално, односно уобичајено пребивалиште, ако нема сједиште или пословну јединицу, осим за одређени број услуга за које је одређено другачије мјесто плаћања ПДВ.

Када се ради о услугама везаним за непокретности, сходно одредбама члана 17 став 2 тачка 1) цитираног закона, мјестом извршеног промета тих услуга сматра се мјесто у коме се непокретност налази.

Одредбама члана 34 Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/02.....16/06) детаљније је дефинисано шта се сматра услугама у вези са непокретностима (услуге посредовања у промету непокретности, процјена непокретности, припремни радови у грађевинарству, услуге архитекте и овлашћених надзорника), које се плаћају према мјесту гдје се непокретност налази.

Према томе, на услуге у вези са непокретностима у које спадају и услуге које се обављају у вези са куповином и продајом непокретности које се налазе у Црној Гори, постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у Црној Гори.

Порески обвезник, сходно одредбама члана 53 цитираног закона, је дужан да у свом књиговодству обезбиједи све податке потребне за правилно и правовремено обрачунавање и плаћање ПДВ, а нарочито о: укупној вриједности обављеног промета производа, односно услуга; обрачунатом ПДВ по издатим рачунима за обављен промет производа, односно услуга, као и др. податке из наведеног члана. Ради обезбјеђења података о издатим и примљеним рачунима и ПДВ-у садржаном у тим рачунима, обвезник је дужан да води посебне евиденције, односно Књигу издатих и Књигу примљених рачуна.

Напомињемо да надлежни порески орган у сваком конкретном случају, на основу вјеродостојне документације, утврђује чињенично стање.

С поштовањем,

СЕКТОР ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ