Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Merlinn DOO Tivat

Datum objave: 20.05.2011 15:27 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Da li je crnogorska firma prilikom izdavanja računa inostranoj firmi koja nema sjedište u Crnoj Gori, niti poreskog zastupnika, u obavezi da obračuna PDV na fakturi za usluge posredovanja pri prodaji nepokretnosti u Crnoj Gori? Pošto inostrana firma nema sjedište u Crnoj Gori, niti poreskog zastupnika, da li se PDV obračunava na osnovicu iz člana 20 stav 5 Zakona o porezu na dodatu vrijenost i isti prikaže u knjizi izdatih i primljenih računa? Dakle, da li se obračunati PDV iskaže u knjigama primljenih i izdatih računa, što znači da se izlazni PDV umanji za ulazni PDV?


Odgovor:

Poštovana g-đo Petrović,

Odredbama člana 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/01.....76/05 i “Službeni list CG”, broj 16/07) propisano je da se PDV plaća na promet proizvoda i usluga koje poreski obveznik vrši u okviru obavljanja svoje djelatnosti uz naknadu, kao i na uvoz proizvoda.

Mjestom izvršenog prometa usluga, prema odredbama člana 17 stav 1 citiranog zakona, smatra se mjesto u kojem poreski obveznik, koji pruža usluge, ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu iz kojeg obavlja usluge ili stalno, odnosno uobičajeno prebivalište, ako nema sjedište ili poslovnu jedinicu, osim za određeni broj usluga za koje je određeno drugačije mjesto plaćanja PDV.

Kada se radi o uslugama vezanim za nepokretnosti, shodno odredbama člana 17 stav 2 tačka 1) citiranog zakona, mjestom izvršenog prometa tih usluga smatra se mjesto u kome se nepokretnost nalazi.

Odredbama člana 34 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list RCG”, br. 65/02.....16/06) detaljnije je definisano šta se smatra uslugama u vezi sa nepokretnostima (usluge posredovanja u prometu nepokretnosti, procjena nepokretnosti, pripremni radovi u građevinarstvu, usluge arhitekte i ovlašćenih nadzornika), koje se plaćaju prema mjestu gdje se nepokretnost nalazi.

Prema tome, na usluge u vezi sa nepokretnostima u koje spadaju i usluge koje se obavljaju u vezi sa kupovinom i prodajom nepokretnosti koje se nalaze u Crnoj Gori, postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u Crnoj Gori.

Poreski obveznik, shodno odredbama člana 53 citiranog zakona, je dužan da u svom knjigovodstvu obezbijedi sve podatke potrebne za pravilno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV, a naročito o: ukupnoj vrijednosti obavljenog prometa proizvoda, odnosno usluga; obračunatom PDV po izdatim računima za obavljen promet proizvoda, odnosno usluga, kao i dr. podatke iz navedenog člana. Radi obezbjeđenja podataka o izdatim i primljenim računima i PDV-u sadržanom u tim računima, obveznik je dužan da vodi posebne evidencije, odnosno Knjigu izdatih i Knjigu primljenih računa.

Napominjemo da nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju, na osnovu vjerodostojne dokumentacije, utvrđuje činjenično stanje.

S poštovanjem,

SEKTOR ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM