Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Olga Blečić

Datum objave: 27.04.2011 10:55 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Da li postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku na kamatu plaćenu Evropskoj investicionoj banci, čije je sjedište u Luxemburgu? Da li je plaćena kamata IFC Wasington oslobođena plaćanja poreza po odbitku, u skladu sa Sporazumom o Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (čl. 6, Odjeljak 9)?


Odgovor:

Poštovana g-đo Blečić,

Odredbama člana 29 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni list RCG”, br. 65/01, 80/04 i »Službeni list CG”, broj 40/08 i 86/09) propisano je da je obveznik poreza na dobit dužan da nerezidentnom pravnom licu obračuna i uplati porez na dobit po odbitku na isplaćene kamate po stopi od 9%.

Međutim, odredbom člana 34 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da sporazum o otklanjanju dvostrukog oprezivanja ima pretežnu važnost u odnosu na odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Ukoliko postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjuju se odredbe tog ugovora, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Crna Gora zaključila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda (član 29a Zakona).

Prema tome, kod isplate kamata nerezidentnom pravnom licu – inostranom kreditoru, postoji obaveza obračunavanja poreza po odbitku na isplaćene kamate po stopi od 9%, ukoliko ne postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji tretira poreski tretman kamata.

Odredbama člana 9 Ustava Crne Gore ("Službeni list CG", br.01/07), propisano je da su potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka, imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva.

Budući da ugovori sa EIB i IFC imaju karakter međunarodnih ugovora, to proizilazi da oni imaju pretežnu važnost nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva.

S poštovanjem,

Sektor za poreski i carinski sistem