Manja slova Veća slova RSSmr Milojko Spajić
ministar finansija 
Telefon: +382 20 242 - 835 
E-mail: mf@mif.gov.me   
Fax: +382 20 224 - 450 
Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


Goran Petrović 

Sekretar

Telefon: +382 20 225 - 910

E-mail: goran.petrovic@mif.gov.me

Fax: +382 20 224 - 450 

Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica

 


Milanka Otović

Generalna direktorica Direktorata za imovinsko i normativno pravne poslove

E-mail: milanka.otovic@mif.gov.me

Telefon: +382 20 248 - 569

Fax: +382 20 224 - 450

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


mr Ana Krsmanović

Generalna direktorica Direktorata za centralnu harmonizaciju 
Telefon: +382 20 225-720 
E-mail: ana.krsmanovic@mif.gov.me  
Fax: +382 20 225-161 
Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 

Bojan Paunović

Generalni direktor Direktorata za državni budžet
Telefon: +382 20 224 575
E-mail: bojan.paunovic@mif.gov.me

Fax: +382 20 230 - 575

Adresa: Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica

 

dr Bojana Bošković 
Generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta 
Telefon: +382 20 245 - 589 
E-mail: bojana.boskovic@mif.gov.me  
Fax: +382 20 224 - 450 
Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica 

mr Iva Vuković
Generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj 
Telefon: +382 20 241 - 405 

E-mail:  iva.vukovic@mif.gov.me

Fax: +382 20 230 - 622 
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica


mr Snežana Mugoša

Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države 

E-mail: sneza.mugosa@mif.gov.me


Ivana Maksimović 

Generalna direktorica Direktorata za upravljačku strukturu

Telefon: +382 20 674 - 648 

E-mail: ivana.maksimovic@mif.gov.me


Marija Vukčević

Generalna direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Telefon: +382 20 230 - 657

E-mail: marija.vukcevic@mif.gov.me


Biljana Peranović

Generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem

E-mail: biljana.peranovic@mif.gov.me

 

mr Jelena Jovetić

Generalna direktorica Direktorata za politiku javnih nabavki

E-mail: jelena.jovetic@mif.gov.me


Radmila Raonić 
Šefica kabineta 
Telefon: +382 20 225 – 033 
E-mail: radmila.raonic
@mif.gov.me  

Fax: +382 20 224 - 450 
Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica


Služba za odnose sa javnošću 

Telefon: +382 20 224 – 581

E-mail: mf@mif.gov.me

Fax: +382 20 224 - 450 

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mif.gov.me

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Ana Ljumović

Telefon: +382 20 244 - 467 

E-mail: spi@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


DIREKTORAT ZA BUDŽET


Direkcija za planiranje budžeta

Načelnica Tamara Gačević 

Telefon: +382 20 224 – 575 

E-mail: tamara.gacevic@mif.gov.me  

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica

 

Direkcija za planiranje javnih investicija

Načelnica Slobodanka Burić 

Telefon: +382 20 225 – 266

E-mail: slobodanka.buric@mif.gov.me 

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


Direkcija za obračun i kontrolu zarada

Načelnica Olga Uskoković

Telefon: +382 20 224 – 390

E-mail: olga.uskokovic@mif.gov.me 

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


DIREKTORAT ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ


Direkcija za makroekonomske analize i projekcije

Načelnik Radovan Živković

Telefon: +382 20 241 – 405 

E-mail: radovan.zivkovic@mif.gov.me   

Direkcija za strukturne politike

Načelnica Jasna Janjić

Telefon: +382 20 241 – 405 

E-mail: jasna.janjic@mif.gov.me


DIREKTORAT DRŽAVNOG TREZORA 


Direkcija za računovodstvene usluge i izvršenje budžeta 

Načelnik Mihailo Pejović

Telefon: +382 20 202 – 166  

E-mail: mihailo.pejovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica

 

Direkcija za budžetsko računovodstvo i izvještavanje 

Načelnica Marija Popović 

Telefon: +382 20 202 – 165  

E-mail: marija.popovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


Direkcija za informacione tehnologije

Načelnica Zorica Tadić

Telefon: +382 20 224 – 420  

E-mail: zorica.tadic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženosti i odnose sa inostranstvom (front office)

Načelnica Katarina Živković

Telefon: +382 20 202 167

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


Direkcija za upravljanje gotovinom, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga (back office)

Načelnica Mersija Purišić

Telefon: +382 20 202 148

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


DIREKTORAT ZA UPRAVLJAČKU STRUKTURU


Direkcija za nadgledanje sistema

Načelnik Velibor Damjanović

Telefon: +382 20 230 - 634

E-mail: velibor.damjanovic@mif.gov.me


Direkcija za nacionalni fond

Načelnica Žana Jovanović

Telefon: +382 20 230 - 634 

E-mail: zana.jovanovic@mif.gov.me


DIREKTORAT ZA FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU POMOĆI (CFCU)


Direkcija za ugovaranje sredstava EU pomoći i sprovođenje ugovora

Načelnica Slađana Pešić

Telefon: +382 20 230 – 630 

E-mail: sladjana.pesic@mif.gov.me


Direkcija za kontrolu kvaliteta

Načelnik Luka Đuričković

Telefon: +382 20 230 – 630

E-mail: luka.djurickovic@mif.gov.me


Direkcija za finansijsko-računovodstvene poslove

Telefon: +382 20 230 – 630 

E-mail: marijana.stanic@mif.gov.me


Direkcija za prvi nivo kontrole

Načelnica Kana Tomašević

Telefon: +382 20 230 – 630

E-mail: kana.tomasevic@mif.gov.me DIREKTORAT ZA FINANSIJSKI SISTEM I UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA


Direkcija za finansijski sistem

Načelnica Aleksandra Popović

Telefon: +382 20 224 – 454  

E-mail: aleksandra.popovic@mif.gov.me  

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


Direkcija za unapređenje poslovnog ambijenta

Telefon:+382 20 224-454

             +382 20 224-248

E-mail:bezbarijera@mif.gov.me

Adresa:Stanka Dragojevića br.2, 81000 Podgorica


Direkcija za sprovođenje analize procjene uticaja propisa

Telefon:+382 20 224-454

             +382 20 224-248

E-mail:bezbarijera@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br.2, 81000 Podgorica

DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM


Direkcija za poreski sistem i poresku politiku

Načelnik Jovica Petričević

Telefon: +382 20 224 – 265

E-mail: jovica.petricevic @mif.gov.me  

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


Direkcija za carinski sistem i carinsku politiku

Telefon: +382 20 225 – 619  

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


Direkcija za nadzor i realizaciju poreske politike

Načelnik Dragan Janković

Telefon: +382 20 224 – 265

E-mail: dragan.jankovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br.2


Direkcija za drugostepeni poreski i carinski postupak

Načelnik Mirko Jovović

Telefon: +382 20 230 - 081 

E-mail: mirko.jovovic@mif.gov.me  


Direkcija za izdavanje odobrenja za obavljanje

proizvodnje, obrade i prometa duvanskih proizvoda

Vučinic Dragana

Telefon: +382 20 244-930

E-mail: dragana.vucinic@mif.gov.me

Adresa: Jovana Tomaševića bb. 81000 PodgoricaDIREKTORAT ZA CENTRALNU HARMONIZACIJU


Direkcija za harmonizaciju finansijskog upravaljanja i kontrola 

Načelnica Nina Blečić

Telefon: +382 20 225 – 161 

E-mail: nina.blecic @mif.gov.me  

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


Direkcija za harmonizaciju unutrašnje revizije

Načelnica Stoja Roćenović

Telefon: +382 20 201 – 966    

E-mail: stoja.rocenovic@mif.gov.me   

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica 


DIREKTORAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE


Direkcija za državnu imovinu

Načelnica Maja Mitrović

Telefon: +382 20 225 - 913; +382 20 248-512

E-mail: maja.mitrovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


Direkcija za drugostepeni upravni postupak

Načelnik Uglješa Bakočević

Telefon: +382 20 664 – 691 

E-mail: ugljesa.bakocevic@mif.gov.me   


DIREKTORAT ZA POLITIKU JAVNIH NABAVKI


Direkcija za normativno-pravne poslove, monitoring u 

javnim nabavkama

Načelnica Farisa Kurpejović

Telefon: +382 20 243-150

E-mail: farisa.kurpejovic@mif.gov.me


Direkcija za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje

elektronskim javnim nabavkama

Načelnica Gordana Mrvaljević

Telefon: +382 20 246-411

E-mail: gordana.mrvaljevic@mif.gov.me


ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI

I PREVARA (AFCOS)

Načelnica Nataša Kovačević

E-mail:nataša.kovacevic@mif.gov.me


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Rukovodilac Vladan Gligorović

Telefon: +382 20 226 - 851  

E-mail: vladan.gligorovic@mif.gov.me  


ODJELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Načelnica Ana Banović

E-mail: ana.banovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU FONDOVA EVROPSKE UNIJE U JAVNOM SEKTORU

Rukovodilac Nataša Boljević

Mlađi unutrašnji revizor Bojana Usančević

E-mail: natasa.boljevic@mif.gov.me

            bojana.usancevic@mif.gov.me


SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE

Načelnica Nada Marjanović

Telefon: +382 20 224 – 244 

E-mail: dijana.djinovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


PISARNICA - ARHIVA

Šef Zoran Mujović

Telefon: +382 20 244-420

E-mail: zoran.mujovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


SLUŽBA ZA MATERIJALNO – FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Načelnica Ardita Bišević

Telefon: +382 20 224 - 034

E-mail: ardita.bisevic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

Načelnica Maja Jovanović

Telefon: +382 20 225 - 731

E-mail: maja.jovanovic@mif.gov.me

Adresa: Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica


Službenik za nepravilnosti Dragan Prenkić

spec.sci menadžment profitnog sektora

E-mail: dragan.prenkic@mif.gov.me 


Poreska uprava

direktor Miomir M. Mugoša

Telefon: +382 20 448 - 114

Fax: +382 20 448 - 234 

E-mail: miomir.mugosa@mif.gov.me

Adresa: Bulevar Šarla de gola br. 2, 81000 Podgorica

 

Uprava carina

direktor Vladan Joković

Telefon: +382 20 623 - 322

Fax: +382 20 620 - 459

E-mail: kabinet.direktora@carina.gov.me 

Adresa: Oktobarske revolucije br. 128, 81000 Podgorica

 

Uprava za nekretnine

direktor Dragan Kovačević

Telefon: +382 20 444 - 001

              +382 20 444 - 555

Fax: +382 20 444 - 004

E-mail: nekretnine@t-com.me

Adresa: Bracana Bracanovića bb, 81000 Podgorica

 

Uprava za igre na sreću

direktorica Milena Savović Baptista 

Telefon: +382 20 265 - 438

Fax: +382 20 265 - 439

E-mail: upravazaigrenasrecu@t-com.me

Adresa: Sima Barovića br. 30, 81000 Podgorica

 

Komisija za restituciju - Podgorica

Telefon: + 382 20 664 - 692

Fax: +382 20 664 - 692

Adresa: Trg Republike br. 1/4, 81000 Podgorica

 

Komisija za restituciju - Bijelo Polje

predsjednik komisije, Ivan Adamović

Telefon: +382 50 431 - 779

Fax: +382 50 431 - 779

Adresa: Radomira Medojevića bb, 84000 Bijelo Polje

 

Komisija za restituciju - Bar

predsjednik komisije, Zoran Radojičić

Telefon: +382 30 315 - 427

Fax: +382 30 315 - 427

Adresa: Zgrada tužilaštva, 85000 Bar


Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

direktor Vesko Lekić

Telefon: +382 20 210 – 025

Fax: +382 20 210 - 086

E-mail: spn@uspn.co.me 

Adresa: Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica

 

Zavod za statistiku

direktorica dr Gordana Radojević

Telefon: +382 20 230 – 811

Fax: +382 20 230 – 814

E-mail: contact@monstat.org

Adresa: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica


Uprava za imovinu

direktor Blažo Šaranović

Telefon: +382 20 242 – 177

Fax: +382 20 225 – 592

E-mail: upravazaimovinu@uzi.gov.me

Adresa: Jovana Tomaševića br. 2, 81000 Podgorica 

 

Fond za obeštećenje

direktorica  Đorđina Lakić

Telefon: +382 20 210 - 551

E-mail: fond-ob@t-com.me

Fax: +382 20 210 - 550

Adresa: Novaka Miloševa br. 10, 81000 Podgorica

 

Zaštitnik imovinsko pravnih interesa

Tel/fax: +382 20 244-377 , +382 20 241-618

Adresa: Bulevar Mihaila Lalića broj 1, 81000 Podgorica